Home » Finance en Control (Pagina 30)

Finance en Control

Roderick Molenaar: Nieuwe FTK is een evolutie in plaats van een revolutie

Interview met Roderick Molenaar, Portfolio Strategist Investment Solutions & Research bij Robeco, door Jan Aikens, hoofdredacteur Findinet "Hoewel de discussie over een nieuwe inrichting van de tweede pijler in het najaar opgestart wordt, betekent dat niet dat we de veranderingen in het nieuwe FTK moeten bagatelliseren." Roderick Molenaar, Portfolio Strategist ...

Lees verder »

Is een geïndexeerd pensioen nog haalbaar?

Artikel door Juul Dijkhuis Door de effecten van inflatie moeten pensioenen geïndexeerd worden om waardevast te blijven. In hoeverre is het realistisch om te verwachten dat een stijgend pensioen voor de toekomst nog gegarandeerd kan worden? Indexering is een must, maar mogelijk onbetaalbaar. Een geïndexeerd pensioen wordt jaarlijks aangepast aan ...

Lees verder »

Analyse wetsvoorstel voor de aanpassing van financieel toetsingskader (FTK)

Woensdag 25 juni 2014 heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK)' ingediend bij de Tweede Kamer. Robeco Investment Solutions & Research heeft het wetsvoorstel voor de aanpassing van financieel toetsingskader geanalyseerd. Hun bevindingen zijn weergegeven in het volgende whitepaper. Kernpunt voor ...

Lees verder »

Wat zijn de drie belangrijkste te verwachten trends in de pensioensector?

De ontwikkelingen binnen de pensioensector zijn in volle gang. In aanloop naar het Pensioen Forum vroegen wij een aantal experts uit de sector naar de te verwachten trends. Xander den Uyl, Bestuursvoorzitter Pensioenfonds Werk & (Re)Integratie De belangrijkste 3 trends zijn: De verdergaande schaalvergroting van fondsen Overgang (op grote schaal?) ...

Lees verder »

José Meijer (ABP): “Het vertrouwen in ons stelsel moet terug!”

Interview met José Meijer, plv. Bestuursvoorzitter ABP, en spreker van het Pensioen Forum (1 & 2 oktober). "Het grootste gevaar van het nieuwe FTK is dat we straks eindelijk consensus binnen de pensioensector hebben over alle technische details van het FTK, maar dat het maatschappelijke draagvlak voor ons pensioenstelsel, met ...

Lees verder »

Pensioencommunicatie belangrijk?

Al langere tijd zijn we ons er als pensioensector goed van bewust dat ‘de pensioenconsument' meer inzicht moet hebben in zijn of haar pensioenplaatje, zoals in de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering, de (premie)kosten en de indexatiemogelijkheden. In 2007 werd daarom de wetgeving voor pensioencommunicatie drastisch uitgebreid en zagenonder andere ...

Lees verder »

Het nieuwe FTK is een zegen voor de pensioensector

Het nieuwe FTK (Financieel Toetsingskader) zorgt voor veel discussies op dit moment, waarbij er veel postieve maar ook negatieve geludien naar boven komen. Wij legden in aanloop naar het Pensioen Forum op 1 & 2 oktober een aantal pensioenbestuurders de volgende stelling neer: "Het nieuwe FTK is een zegen voor ...

Lees verder »

Payment trends en ontwikkelingen die er toe doen!

Door: Michel van Westen, Business Executive Buckaroo Diverse vooraanstaand experts en organisaties voorspellen trends en scenario's voor het betalingsverkeer en delen dit vervolgens via diverse websites en nieuwsbrieven. Een nieuw artikel met deze invalshoek zou meer van hetzelfde zijn. In dit artikel licht ik toe wat er nu echt aan ...

Lees verder »