Pensioencommunicatie belangrijk?

Rudi NieuwenhovenAl langere tijd zijn we ons er als pensioensector goed van bewust dat ‘de pensioenconsument’ meer inzicht moet hebben in zijn of haar pensioenplaatje, zoals in de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering, de (premie)kosten en de indexatiemogelijkheden. In 2007 werd daarom de wetgeving voor pensioencommunicatie drastisch uitgebreid en zagenonder andere het UPO en de startbrief het levenslicht.


Wetgevingsvoorschriften en communicatie, het past naar mijn mening niet zo bij elkaar. Kennelijk wordt communicatie niet automatisch toevertrouwd aan professionele bestuurders.

Ondanks alle energie die we in pensioencommunicatie hebben gestoken, zijn we er nog onvoldoende in geslaagd het inzicht echt te verbeteren. Het merendeel van de Nederlanders is immers nog steeds onvoldoende op de hoogte van zijn of haar inkomen na pensionering. Met de nieuwe Wet voor Pensioencommunicatie wil de overheid bevorderen dat daarin verandering komt. Een belangrijk uitgangspunt van deze nieuwe wetgeving is dat het belang van de deelnemer centraal komt te staan. We moeten beter aansluiten bij zijn kenmerken en informatiebehoefte.

Toekomst: zorgen voor tevreden deelnemers

Hoewel ik meen dat wij de communicatie ook goed moeten kunnen verzorgen zonder overheidsvoorschriften, verwacht ik dat deze wetgeving een ondersteuning kan leveren aan de communicatie met onze deelnemers en gepensioneerden over onze producten en dienstverlening. Ik verwacht echter ook dat er, naast de bekende doelstellingen, de komende jaren een doelstelling bij komt. De maatschappelijke druk om zelf te kunnen kiezen voor een pensioenfonds neemt toe. De kans is aanwezig dat in de toekomst de verplichte deelname aan een pensioenfonds komt te vervallen. Als er geen verplichtstelling meer is, kan een ontevreden deelnemer overstappen naar een ander pensioenfonds. Stemmen met de voeten, een aspect van marktverhoudingen dat kan bevorderen dat onze klanten weer een positiever beeld over de pensioensector krijgen.

Ieder pensioenfonds dat wil blijven bestaan, zal moeten zorgen voor tevreden deelnemers. Lage kosten en hoge rendementen spelen mee in die tevredenheid, maar de prijs is niet altijd doorslaggevend. Deelnemers gaan ook kijken naar de risico’s die het pensioenfonds neemt, de klantvriendelijkheid en de service, inclusief de kwaliteit van de communicatie. Als je wilt dat men voor jouw pensioenfonds kiest, moet je je onderscheiden van de rest. Dan komen marketing en reclame-uitingen in beeld. Ook op het gebied van pensioencommunicatie moet je het verschil willen maken.

Andere beeldvorming

Ook is het ons als fondsen en sector onvoldoende gelukt het beeld over de sector succesvol te beïnvloeden. De samenleving oordeelt negatiever over ons dan over het bankwezen. Dat is wel verklaarbaar, maar ik meen dat wij te reactief zijn.

Net als in een commerciële organisatie moeten wij ons op de juiste manier positioneren: als een doelmatige en effectief werkende financiële instelling. Het benadrukken van pensioenfondsen als sociale instelling, lijkt mij minder zinvol; de laatste jaren gingen de vragen van onze klanten over het uitblijven van indexatie, zorgen over korten en de risico’s van beleggen. Vragen over het paritaire model waren er niet zo veel. Dat waren de “hersenbrekers” voor de bestuursleden.

Pensioencommunicatie steeds belangrijker

Terugkomend op de titel van deze bijdrage, is het antwoord natuurlijk ‘Ja’. Pensioencommunicatie zal steeds belangrijker worden. Logischerwijs is gezamenlijk optrekken in de pensioencommunicatie over producten en dienstverlening dan minder vanzelfsprekend. Gezamenlijke actie is wél vereist als het gaat om de positie en het imago van de sector in de samenleving en in relatie tot de media, overheid en concurrenten, zoals verzekeraars en banken. Er ligt daarom voor de Pensioenfederatie een uitdaging om actief en sturend te zijn op dit voor de sector zo belangrijke terrein.

Door: Rudi Nieuwenhoven, Voorzitter Ondernemingspensioenfonds KPN
(Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel)


Het Pensioen Forum – 1 en 2 oktober 2014

Op 1 en 2 oktober 2014 vindt de 8e editie van het Pensioen Forum plaats. Rudi Nieuwenhoven, Voorzitter Ondernemingspensioenfonds KPN, is op 2 oktober een van de sprekers van het congres.
Het Pensioen Forum staat dit jaar in het teken van het nieuwe FtK en de gevolgen, kansen en uitdagingen voor de pensioensector en pensioenfondsen.
Sprekers als Gerard Riemen (Algemeen directeur Pensioenfederatie), Emilie Schols (Lid RvT Pensioenfonds DNB) en Ton Heerts (Voorzitter FNV).

Meer informatie over het programma, alle sprekers en diverse interviews vindt u terug op de website van het Pensioen Forum.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *