Risico en rendement, het eeuwige dilemma.

Interview met Job van Boxtel, Head Strategic Insurance Investments bij ING Investment Management

“Twee marktontwikkelingen domineren de discussie over het strategisch beleggingsbeleid van verzekeraars: de invoering van Solvency II en de lage rentestand”

Het grote verschil tussen Solvency I en II is dat onder Solvency II de hoeveelheid kapitaal die moet worden aangehouden gebaseerd wordt op de marktwaarde van het totale balansrisico (activa en passiva) in plaats van op de boekwaarde van de verplichtingen alleen.

Dat betekent onder andere dat Solvency II goed risicomanagement in de vorm van een lager vereist kapitaal beloont. Door bijvoorbeeld de rentegevoeligheid van de beleggingen beter af te stemmen op de rentegevoeligheid van de verplichtingen neemt de kapitaalvereiste voor renterisico af. Tegelijkertijd trekken beleggingen als kredietrisico, aandelen, onroerend goed, hedge funds en private equity extra kapitaalvereisten aan.

In het huidig economisch klimaat van lage rentestanden is het een uitdaging om voldoende beleggingsrendement te genereren voor verzekeringsmaatschappijen, die immers een aanzienlijk deel van hun activa in vastrentende waarden beleggen om op de lange termijn aan hun langlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Ook is extra rendement noodzakelijk om allerlei overige kosten, zoals de kosten van opties en garanties uit het verleden, te kunnen voldoen. Je zult dus ook moeten blijven beleggen in meer risicovolle categorieën om zodoende aanvullend rendement te genereren. Maar hoe geef je invulling aan dit dilemma?´

Job van Boxtel is binnen ING Investment Management verantwoordelijk voor de implementatie van beleggingsmandaten van Nationale-Nederlanden en externe klanten. ´Naast het invullen van de beleggingen helpen wij onze klanten als trusted advisor zo goed mogelijk de brug te slaan tussen passiva en activa. In die geintegreerde benadering ligt ook de oplossing voor het geschetste dilemma. Levensverzekeraars gaan langlopende verplichtingen aan. Dit biedt de mogelijkheid om te kijken naar langlopende beleggingen die een extra vergoeding geven tegen een acceptabele kapitaalvereiste zoals illiquide beleggingen (bijvoorbeeld hypotheken, onderhandse leningen en infrastructuur). Dat zijn juist ook beleggingsstrategieën waarin wij als belegger sterk zijn. En het is juist op die terreinen dat Solvency II verzekeraars qua kapitaalvereisten een comparatief voordeel oplevert t.o.v. banken die door Basel III bijvoorbeeld in toenemende mate worden verplicht extra kapitaal aan te houden voor langlopende leningen.


Risk Forum voor Verzekeraars
Job van Boxtel is een van de sprekers tijdens het Risk Forum voor Verzekeraars. Tijdens zijn presentatie schetst hij de dilemma’s van beleggen voor verzekeraars en benadrukt hij het belang van een geïntegreerd risicomanagement.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *