Te weinig oog voor effectiviteit in controlling

Uit onderzoek van CFO partners is gebleken dat financiële topmannen te weinig aandacht besteden aan de effectiviteit van hun controllers. Ook het verbeteren hiervan verdient meer aandacht. Van strategie is, bij de meeste onderzochte ondernemingen, geen sprake.

Maar wat is effectiviteit nu precies? En hoe verbeter je dit? Op basis van een tiental factoren bekeek CFO partners wat de invloed was op het realiseren van effectiviteit. Deze factoren zijn onder te verdelen in 3 groepen.

Kwaliteit van de MI:

 1. Niet-financiële KPI’s beschikbaar
 2. Leading KPI’s in gebruik
 3. Oorzaak-en-gevolg relaties van KPI zijn expliciet

  Competenties van controllers:

 4. Controllers zijn assertief, kritisch en onafhankelijk
 5. Controllers zijn teamspelers
 6. Controllers hebben de vereiste kennis
 7. Specifieke competentieprofielen zijn in gebruik

  Organisatie van finance:

 8. Business en financial controller zijn aparte rollen
 9. Finance is een “one-stop-shop” van MI
 10. Er is formele en duale beoordeling van controllers

Hierbij werd de focus gelegd op de inhoudelijke kwaliteit van de managementinformatie, de competenties van de controllers en de organisatie fan finance. Naast deze factoren werden door de geinterviewden uiteraard ook andere factoren naar voren gebracht, waaronder:

 • Managementstijl
 • Technologie
 • De rol van het samenspel van CEO en CFO
 • Bedrijfscultuur

Deze zijn, uit praktische overwegingen, in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Benieuwd naar de resultaten?

Bekijk het artikel

Artikel door: Ross Paterson en Bart Vermaas, consultants van CFO Partners

Meer informatie?
Bekijk ook eens de Verkorte Business Controllersopleiding. O.a. Ross Paterson en Bart Vermaas vertellen u meer over controller als business partner.

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *