Uitdagingen voor de verzekeringssector

Interview met Jack Hommel, Directie Achmea (Door Pieter Lammers, CareerGuide)

‘Verzekeringen maken het mogelijk dat je kunt doen wat je wilt, zonder al te grote belemmeringen. Gestoeld op solidariteit leveren ze een bijdrage aan een leefbare maatschappij. In een wereld zonder verzekeringen zouden we niet langer de weg op durven, te reizen of te ondernemen. Medische zorg werd onbetaalbaar evenals bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen. Vanuit die maatschappelijke relevantie geloof ik daarom ook onvoorwaardelijk in een zonnige toekomst voor de branche.´

Aan het woord is Jack Hommel, directeur Achmea. Hij is één van de sprekers op het Risk Forum voor Verzekeraars. ´Dat we als branche in een lastige fase zitten mag duidelijk zijn. Marktomstandigheden dwingen ons om in rap tempo te innoveren. Een stevige uitdaging voor een sector waarvan de roots ruim 200 jaar teruggaan. Uitdagingen die terug te voeren zijn op een viertal thema´s:

Terugwinnen van vertrouwen

De belangrijkste uitdaging waar we als sector voor staan is het terugwinnen van het consumentenvertrouwen. Als Achmea hebben we daar vol op ingezet. Al met succes want de klanttevredenheid met betrekking tot onze producten, communicatie en dienstverlening is nog nooit zo hoog geweest. We scoren rond een 8. Gek genoeg is het vertrouwen dat consumenten stellen in verzekeraars in het algemeen in diezelfde periode niet toegenomen. We worstelen met die tegenstelling. Het maakt het lastiger om te werken aan herstel.

Inspelen op veranderende wensen

Het consumentengedrag is met de komst van internet sterk veranderd. Het heeft geleid tot een ongekende honger naar informatie, behoefte om zaken zelf te kunnen regelen waar en wanneer men maar wil. Sloot men vroeger via een intermediair een woonverzekering af, dan liep die rustig 30 jaar door en lag de nadruk voor ons als verzekeraar op de administratie er van. Tegenwoordig is het dagelijks een levendig gevecht om de klant te behouden. De nadruk is verschoven naar informatieverstrekking en online verwerking van mutaties en schades. Een klant zit niet meer te wachten op een polis, maar wil wel meekijken hoe zijn vragen worden behandeld.

Als verzekeraar spelen we daar uiteraard graag op in. Het stelt je echter wel voor dilemma´s. Hoe migreer je van de oude naar de nieuwe wereld. Je kunt wel een nieuw platform bouwen maar hebt ook nog rekening te houden met in ons geval circa 7 miljoen bestaande klanten.

Realiseren gezond verdienmodel

De transitie van oud naar nieuw gaat gepaard enorme kosten. Toenemende kosten in een periode van toenemende transparantie en concurrentie vraagt om slimmer werken. Maar er zijn meer factoren die ons dwingen om tot een nieuwverdienmodel te komen. Door de lage rentestand is de pensioenportefeuille verliesgevend, door politieke druk tendeert de zorgmarkt naar bijna een non-profit markt en het segment voor vermogensopbouw is na het debacle met beleggingsverzekeringen ingestort. Blijft over een cyclische schademarkt. Tijd voor verandering!

Betaalbare zorg

De laatste en niet de minst belangrijke uitdaging waar we voor staan is de verantwoordelijkheid die we op ons hebben genomen om te zorgen voor een goede, patiëntgerichte en betaalbare zorg. Zo gaat per 1 januari 2015 de AWBZ op de schop en wordt een deel van de ouderenzorg bij de mensen zelf neergelegd. Vanuit onze verantwoordelijkheid een hele klus om dat met elkaar goed in te regelen.

Rol Risk Management

We zijn met alle stakeholders in gesprek om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. Risk Management speelt daarbij een belangrijke rol want iedere innovatie brengt risico´s met zich mee. Daar zicht op houden en de juiste keuzes in te kunnen maken is van vitaal belang.

Verzekeren is risico´s managen. Een verzekeringsbedrijf runnen is dat in het extreme. Meer dan andere sectoren liggen onze activiteiten onder het vergrootglas van de politiek en zijn onze bedrijfsactiviteiten gebonden aan wet- en regelgeving. Zo scherpt de invoering van Solvency II ons risicodenken nog verder aan. Daarbij blijft het een zoeken naar de balans tussen ondernemen en risicobeheersing. In deze discussie is Risk Management een meer dan welkome sparringpartner voor de business.


Risk Forum voor Verzekeraars – 11 december 2014 – Amersfoort
Risk Forum voor VerzekeraarsOp 11 december biedt Het Risk Forum voor Verzekeraars een platform om gelijkgestemden uit de branche te ontmoeten en elkaar te inspireren, kennis te delen en nieuwe contacten te leggen. Experts als Richard van Weurding (Verbond voor Verzekeraars), Udo Oelen (College Bescherming Persoonsgegevens) en Jack Hommel (Avéro Achmea). Kijk voor het gehele programma en sprekers op de website van het Risk Forum voor Verzekeraars

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *