Over welke vaardigheden moet een Business controller beschikken?

Er wordt van controllers al jaren veel gevraagd. Ze moeten niet alleen financieel inhoudelijk zijn maar ook adviseur en coach van het niet-financiële management. De nieuwe rol van de controller verschuift dus steeds meer naar business partner. Welke belangrijke stappen moet je daarvoor zetten? En over welke competenties dient een goede business partner te beschikken?

Wij vroegen het Frank van Ormondt, directeur van Frank van Ormondt Advies en Educatie, en Anna de Boer, directeur Effective Change.

Frank van Ormondt:

Belangrijke stappen voor een business partner in spe

Wat is, vanuit je vakgebied ‘strategie’ bekeken, de belangrijkste stap die een controller moet zetten om een business partner te worden?

“Een belangrijke stap die je als controller moet zetten is het leveren van een bijdrage aan het strategisch management van de organisatie. Om dat de doen moet de controller kennis hebben van zaken als: scenarioplanning, waardecreatie, businessmodel en waardepropositie, maar ook inzicht hebben in hoe een businessplan opgesteld moet worden.”

Benodigde competenties

Over welke competenties moet een strategische business partner beschikken?

“De controller moet vaardigheden ontwikkelen om in te kunnen schatten wanneer er welke informatie aangeleverd moet worden. Hij/zij moet in kunnen schatten wanneer er een berekend risico genomen moet worden of wanneer er een balans moet worden gevonden tussen een vakinhoudelijk deeladvies en een beslissing over het geheel. Belangrijke competenties daarbij zijn: klantoriëntatie, ondernemerschap, helikopterview, flexibiliteit en teamspirit.”

Toekomstvisie

Hoe ziet de toekomst van de (functie van de) business controller eruit?

“Wanneer een controller in de toekomst een stap wil gaan zetten naar CFO zal er naast de vakinhoudelijke kennis ook een grote mate van bedrijfskundig inzicht nodig zijn en een minimale hoeveelheid leiderschapsvaardigheden.”


Anna de Boer:

Effectief Beinvloeden en soft skills

“Je wilt invloed uitoefenen, gehoord worden, je expertise erkend weten. Voor iedereen belangrijk, ook voor Business Controllers. Omdat juist zij de CEO’s van deze wereld moeten overtuigen van de juistheid van hun analyses en prognoses.

En dat schijnt niet altijd gemakkelijk te zijn, volgens getuigenissen van beide partijen! Het lijkt wel alsof de financiële mensen een andere taal spreken, of zijn het juist de CEO’s die op een andere golflengte opereren? Vast wel, en daarom een goede reden om de klassieke communicatiekloof tussen specialisten en management te verkennen en te overbruggen met de zogenaamde soft skills.

Tijdens de workshop Effectief Beïnvloeden van de Business Controllersopleiding zul je ervaren hoe en in welke mate mensen van elkaar verschillen. En hoe je verbaal en non-verbaal kunt afstemmen op andere belevingswerelden. Voor Business Controllers, en voor de toekomstige CFO is het van cruciaal belang om de mindsets van de CEO te leren kennen. Pro-actief denken en handelen, toekomst gericht zijn, de grote lijnen uitzetten, zijn begrippen die de wereld van de ondernemers representeren.

Als business controller ben je juist bezig om de risico’s te calculeren en die voldoende in te dekken, en heb je dus een andere mindset, een andere zorg. Om je boodschap over te brengen aan de andere partij is het echter belangrijk om de taal van die andere partij te spreken, en jouw boodschap zodanig over te brengen dat de ander het begrijpt, zodat er een sfeer van samenwerking ontstaat, van synergie.”

In de workshop effectief beinvloeden zult u o.a. inzicht, kennis en vaardigheden aangereikt krijgen inzake:

  • Doelgericht denken versus blokkade denken;
  • Generaliseren versus specificeren;
  • De positieve resp. negatieve invloed van bepaalde uitspraken en taalpatronen;
  • Dominantie versus onderdanigheid;
  • Relatiegerichtheid versus taakgerichtheid;
  • Reactief versus pro-actief taalgebruik.

Business Controllersopleiding

Is jouw rol ook aan het verschuiven van controller naar business controller of business partner? Of heb je de ambitie om zich het komende jaar te richten op deze rol? Dan is de Business Controllersopleiding precies wat je nodig hebt. Deze opleiding versterkt je kennis en vaardigheden om als controller een echte business partner te worden. Meer informatie?

Bekijk de Verkorte Business Controllersopleiding

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *