Wordt Defined Ambition de nieuwe fata morgana in pensioenuitvoering?

Als ik u vertel dat onderstaande formule aangeeft hoeveel pensioen een werknemer krijgt als hij “t” jaar lang “p” euro aan premie heeft betaald, dan denkt u wellicht “het ziet er ingewikkeld uit, dat zal wel kloppen”.


Fata Morgana
In werkelijkheid verklaart deze formule het verschijnsel fata morgana, ofwel luchtspiegeling. Het belangrijkste kenmerk van een fata morgana is dat er dingen zichtbaar worden die in werkelijkheid veel verder weg zijn. En dat is nou precies het gevoel wat ik krijg als ik lees over de nieuwste oplossing voor pensioenproblemen: Defined Ambition.

Een Defined Ambition pensioen betekent dat de werknemer een indicatie (ambitie) krijgt van de hoogte zijn pensioen. Zijn werkelijke pensioen kan echter hoger maar ook lager uitvallen, afhankelijk van onder meer de beleggingsresultaten. Het verschil met de tot nu toe gebruikelijke Defined Benefit pensioenen (eindloon of middelloon) is dat we

a) de werknemer vertellen dat de hoogte van zijn pensioen onzeker is (wat het tot nu toe meestal ook was maar we niet zo duidelijk hebben verteld)

b) we extra risico in de beleggingen nemen om te zorgen dat er kans is op een hoger pensioen of indexatie nadat het pensioen is ingegaan

Het nemen van extra risico is op zich nog niet zo’n gekke gedachte behalve wanneer je geen reserve hebt op tegenvallers enigszins op te vangen, bijvoorbeeld bij een huidige dekkingsgraad van rond de 100%. Het beste zou zijn om eerst de pensioenen en aanspraken te verlagen om een reserve te vormen en dan met meer risico te beleggen om later te verhogen en indexeren. Maar hoe leg je dat uit aan de werknemer?

5 tips waaraan een goede pensioenuitvoering moet voldoen
Ik houd hier geen pleidooi tegen of voor een bepaalde pensioenuitvoering maar wil u wel 5 tips meegeven waar een goede pensioenuitvoering aan moet voldoen. Oordeelt u daarna zelf welke pensioenuitvoering u geschikt acht voor uw bedrijf en uw werknemers en of uw huidige uitvoering daaraan voldoet.

 1. Zorg dat de regeling begrijpelijk is voor werkgever en werknemer
  Het belangrijkste advies van de consumentenbond is “koop geen product dat u niet begrijpt”. Ik voeg daar nog aan toe: “koop (als werkgever) geen product voor iemand anders (werknemer) dat die ander niet begrijpt”.
 2. Kosten voor de werkgever, opbrengsten voor de werknemer
  Een werknemer die een goede besteding van zijn (pensioen)premie ziet (namelijk aan groei van zijn pensioenkapitaal of –uitkering) is positiever over pensioen dan iemand die alleen met een (tegenvallend) eindresultaat wordt geconfronteerd. Zorg als werkgever wel voor een voorspelbare en bij te sturen hoogte van de kosten.
 3. Geef de werknemer invloed op het pensioen
  Werknemers zijn niet gelijk en hebben verschillende behoeften, nu en bij ingang van het pensioen. Maak inzichtelijk wat ze kunnen verwachten en geef ze mogelijkheden om bij te sturen (zoals bijsparen, ander risicoprofiel, eerder of later met pensioen, etc.).
 4. Bescherm werknemers tegen te veel risico
  Er zijn boekenkasten vol geschreven over de negatieve gevolgen van te veel risico’s nemen bij eigen keuzes en de oorzaken van dat gedrag. Voorkom ellende door een bodem te leggen bij de keuzes die werknemers zelf kunnen maken. Neem ook als werkgever uw verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld minimaal een nabestaandenpensioen op risicobasis te regelen.
 5. Help uw werknemers bij het maken van pensioenkeuzes
  Communiceren met naar de werknemer over zijn pensioenregeling gaat niets veranderen aan zijn onbegrip over pensioenen. Alleen actief ondersteunen en persoonlijk (laten) adviseren van uw werknemers Zorgt er voor dat ze hun pensioen begrijpen en belangrijker nog, keuzes maken die passen bij hun eisen en wensen. Dat geldt bij de opbouwfase maar ook bij het met pensioen gaan.

Tot slot nog even terug naar de fata morgana. Volgens WikipediA is Fata Morgana een dark water ride in de Efteling en wel één van de eerste moderne darkrides in de Benelux. Laten we er voor zorgen dat het pensioen van uw werknemers geen dark water ride wordt maar een adequate voorziening na een leven lang hard en plezierig werken.

eBook Meer weten over pensioenuitvoering?
In het eBook “Uitvoering van uw pensioen” vindt u de voor- en nadelen van alle mogelijke pensioenuitvoeringsvormen op een rij.

Download het eBook ‘Uitvoering van uw pensioen’


Door: Marco Robben, initiatiefnemer AnyLife

Meer weten?
Tijdens de Pensioenconferentie voor Werkgevers op 13 juni a.s. komt bovenstaande onderwerp uitgebreid aan bod.
Meer informatie vindt u op www.euroforum.nl/pensioenwerkgever.

Over hoevenaarsr

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *