Projectfinanciering in de offshore windsector

Om de ambitieuze duurzame energiedoelstellingen te halen zullen er in de nabije toekomst windparken op zee moeten worden gerealiseerd. Met behulp van projectfinanciering kunnen de noodzakelijke middelen worden aangeboord bij externe financiers zoals commerciële banken, exportkredietverzekeraars en multilaterale financieringsorganen als de Europese investeringsbank. Maar wat zijn precies de belangrijkste overwegingen van dergelijke instellingen bij het beoordelen van investeringsmogelijkheden in wind op zee?

Projectfinanciering

Projectfinanciering is een financieringsvorm die toegepast wordt bij grootschalige (infrastructuur)projecten. Het merendeel van de benodigde fondsen bestaat bij projectfinanciering uit geleend geld dat terugbetaald wordt met de inkomsten die het project zal genereren. Mocht het hiertoe niet in staat zijn dan kunnen de schuldeisers alleen aanspraak maken op de bezittingen van het project zelf. Aankloppen bij de aandeelhouders is dus niet mogelijk. Banken zullen daarom alleen investeren als zij voldoende vertrouwen hebben in de levensvatbaarheid van de propositie.

Risico’s

Een belangrijke vereiste is daarom het in kaart brengen en afdekken van de risico’s die kleven aan de bouw en exploitatie van een windpark op zee.. Voor de bouwfase zal men ondermeer kijken naar de contractstructuur. Daarin kan geen onduidelijkheid ontstaan over de taakverdeling en zijn risico’s op gaten of overlap tussen de contracten uitgesloten. Constructieplanningen dienen gebaseerd te worden op gefundeerde weer- en installatie aannames en op grondig onderzoek van de zeebodem op de geplande locatie. Geldverstrekkers zullen eisen dat de belangrijkste aannemers en tegenpartijen een relevante staat van dienst hebben en financieel gezond zijn. Daarnaast dienen de gebruikte technologieën door onafhankelijke organen te worden gecertificeerd en zullen de leveranciers prestatiegaranties af moeten geven. In elk geval zal een noodbudget moeten worden aangehouden voor het geval er toch onverhoopt iets mis gaat tijdens de bouw.

Voor de operationele fase zullen banken de terugbetalingscapaciteiten van het windpark analyseren. Een inkomstenprognose wordt gemaakt, gebaseerd op statistische analyses van het windaanbod en redelijke aannames over onderhoudskosten en stroomprijzen. Over de resulterende kasstromen wordt vervolgens nog een buffer gehanteerd, de Debt Service Cover Ratio (DSCR). Uit de financiële analyse zal moeten blijken dat het project in staat is met tegenslagen om te gaan en ook bijvoorbeeld in extreem slechte windjaren of perioden met lage stroomprijzen voldoet aan de minimum DSCR vereisten. Mocht het project beneden verwachting presteren zal versneld moeten worden afgelost.

Projectfinanciering als waardecreatie

Een goed project onderkent de risico´s van wind op zee in een vroeg stadium en formuleert reeds vroeg in de ontwikkelingsfase de juiste strategieën om ze te ondervangen. Op deze wijze zal het niet alleen goedkoper en tegen betere condities financiering ophalen, maar uiteindelijk ook een beter windpark kunnen realiseren. Hoewel de eisenlijst van banken dus enige inschikkelijkheid aan de kant van de projectontwikkelaar vergt, werkt de discipline die projectfinanciering voorschrijft positief uit. Meer dan eens wordt geconcludeerd dat door de financiële crisis en de aangescherpte kredietvereisten van Basel III de Europese Energiewende niet op basis van projectfinanciering gerealiseerd zou kunnen worden. Banken zouden simpelweg niet bereid zijn geld te lenen. Wij zijn het daar duidelijk mee oneens. Als de uiteindelijke business case die aan de banken gepresenteerd wordt solide is, dan zal men zeker interesse hebben om te investeren. Voor goede projecten is voldoende geld in de markt.

Door: Niels Jongste, Green Giraffe Energy Bankers

Nationaal Windenergie Congres
Niels Jongste is één van de sprekers van het Nationaal Windenergie Congres. Dit congres vindt plaats op 15 (Wind op Land) en 16 (Wind op Zee) mei 2014. Windenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk en is één van de belangrijke pijlers in het realiseren van de duurzaamheiddoelstelling van 14% in 2020. De doelstellingen voor zowel wind op land als wind op zee liggen hoog. Tijdens dit congres gaat u met de beleidsmakers, stakeholders en praktijkexperts in gesprek hoe we deze doelstellingen gaan realiseren.

Meer informatie over het congres vindt u op http://www.euroforum.nl/energie/nationaal-windenergie-congres/

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Er zijn allerlei manieren om zicht te krijgen op de mogelijkheden en gevaren van nanotechnologie

De wereld van nanotechnologie komt voor steeds meer organisaties dichterbij. Nanotechnologie wordt nu al steeds meer toegepast in materialen, textiel, medische toepassingen, scanners, sensoren, levensmiddelen, chemische middelen, zonnecellen en nog vele andere producten.Wij vroegen Harro van Lente, Professor Science and Technology Studies, Maastricht University en een van de docenten van ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *