WSW licht beleid Eigen Middelen toe

Het WSW verduidelijkt zijn beleid Eigen Middelen dat op hoofdlijnen is vastgelegd in artikel 15 lid 3 van het Reglement van Deelneming van het WSW. Dit beleidheeftbetrekking op:

•de mogelijke inzet van de netto verkoopopbrengsten en netto operationele kasstroom voor opbouw van de verplichte liquiditeitsbuffer voor derivaten;
•de verplichte inzet van het resterende deel van de netto verkoopopbrengsten en netto operationele kasstroom – na opbouw van genoemde liquiditeitsbuffer – voor borgbare doelen of aflossing van door WSW geborgde leningen;
•de mogelijkheid om een beperkt bedrag als liquide middelen op de balans aan te houden voor bijvoorbeeld werkkapitaal en/of toekomstige investeringen.

Het Eigen Middelenbeleid regelt dat corporaties de netto-operationele kasstromen en nettoverkoopopbrengsten mogen inzetten voor het opbouwen van de verplichte liquiditeitsbuffer voor derivaten. Daarnaast wordt geregeld welk deel van deze middelen corporaties moeten inzetten voor door WSW borgbare investeringen, of aflossing van door WSW geborgde leningen.
Met het Eigen Middelenbeleid wordt het mogelijk middelen aan te houden op de balans onder andere voor de verplichte liquiditeitsbuffer voor derivaten, maar ook als werkkapitaal.

Vanaf de review in 2013 die zal worden uitgevoerd op basis van de Prospectieve informatie (dPi) die WSW op uiterlijk 1 februari 2013 ontvangt, zal het WSW het Eigen Middelenbeleid voor iedere corporatie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 toepassen.
Het WSW communiceert het beleid in de week van 17 december 2012 ook in een brief op naam aan zijn deelnemers.

Zie ook:
Beleidstekst
Toelichting op het beleid

Het WSW onderzoekt in overleg met ondermeer het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) de mogelijkheid om (een deel van) de wettelijk verplichte liquiditeitsbuffer voor derivaten aan te houden in de vorm van borgbare kredietruimte. Indien deze mogelijkheid er komt, hoeven corporaties die gebruik maken van derivaten dus niet meer de (volledige) liquiditeitsbuffer aan te houden in de vorm van liquide middelen. Het WSW verwacht hierover duidelijkheid te geven uiterlijk in februari 2013.

Bron: WSW

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

De Stroomversnelling, een andere manier van renoveren en financieren voor woningcorporaties

De Stroomversnelling is één van de landelijke initiatieven die ontstaan is naar aanleiding van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *