Hoe vul jij je rol als adviseur energietransitie effectief in?

Als adviseur energietransitie is het steeds meer van belang om verschillende partijen bij elkaar te brengen om goede afgewogen, integrale oplossingen te vinden die elkaar versterken. Hoofddocent van de opleiding Adviseur Energietransitie Joris Knigge beschrijft in dit artikel waar je rol volgens hem aan moet voldoen om de energietransitie te blijven versnellen. Hij noemt deze rol ook wel ‘de energiemakelaar’.

In 2030 moet de jaarlijkse CO2 uitstoot van Nederland met 49% verminderd zijn (Rijksoverheid, 2019). Op dit moment stevent Nederland af op een vermindering van 38% tot 48% en dus is het kabinetsdoel nog niet in zicht (PBL, 2021). De energietransitie dient dus versneld te worden.

Verschillende rollen

Om deze versnelling te realiseren, vervul je binnen de energietransitie meerdere rollen, namelijk:

 • Initiator en ontwerper van programma’s gericht op hergebruik en besparing;
 • Onderhandelaar om te zorgen dat het programma geaccepteerd wordt door de verschillende partijen;
 • Uitwerker van business voorstellen en investeringsvoorbeelden;
 • Matchmaker tussen partijen;
 • Moderator en facilitator van samenwerkingsbijeenkomsten;
 • Uitwisselaar van kennis;
 • Inspirator en communicator van de projecten en initiatieven;
 • Verbinder van lokale en regionale aanpak naar landelijk beleid.

Kerncompetenties

Bij deze verschillende rollen horen ook verschillende vaardigheden en kennis.
Voor jouw rol als adviseur energietransitie, zijn dan ook de volgende kerncompetenties van belang:

 • Je bent ondernemend: het actief zoeken naar mogelijkheden om verandering teweeg te brengen, doorzetten, bij contacten blijven aandringen, pragmatisch zijn;
 • Je bent enthousiast over de mogelijkheden die de energietransitie kan bieden en vormt zo een inspiratiebron voor anderen om met je samen te willen werken;
 • Je kunt het idee van de energietransitie uitleggen en vertalen naar verschillende organisaties en bedrijven;
 • Je bent professioneel en staat tussen de partijen;
 • Je hebt een solide basis in bedrijfseconomie zodat je begrijpt waar financiële kansen en knelpunten zitten. Daarnaast helpt deze kennis ook bij het uitwerken van investeringsvoorstellen die vaak essentieel zijn;
 • Je kent de lokale en regionale regelingen en wetgeving en de bedrijven en kan deze koppelen aan de technische innovaties van de energietransitie en circulaire economie.

De energietransitie is een maatschappelijke uitdaging die om goed afgewogen, integrale oplossingen vraagt. Begrip voor elkaars belangen, van elkaars vocabulaire en inzicht in oplossingen die elkaar versterken is daarvoor essentieel. Samen vooruit om de energietransitie te versnellen.

Ben jij ook op zoek naar de juiste route in de energietransitie, waar iedereen in mee wil gaan? 

Met de opleiding Adviseur Energietransitie versterk jij je kennis en vaardigheden om verder te groeien als adviseur energietransitie en verbinder om de samenwerkingsverbanden in goede banen te leiden.

Je leert:

 • Hoe jij de juiste afwegingen maakt tussen verschillende duurzame energiebronnen
 • Hoe en wanneer je verschillende partijen benadert om de expertise op het juiste moment in te zetten
 • Omgaan met weerstand vanuit burgers, organisaties, gemeenten en woningcorporaties
 • Alle ins en outs rondom de laatste ontwikkelingen van wet- en regelgeving
 • Hoe je tot effectieve keuzes en uitvoeringskracht komt in een bestuurlijke omgeving
 • Hoe en wanneer je verschillende financieringsvormen wel of niet inzet

Benieuwd naar het complete lesprogramma van de opleiding Adviseur Energietransitie?

Over admin

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *