10 tips voor uw jaarrekening

Het einde van het jaar nadert, tijd om de financiële balans op te maken. Jaarverslaggevingsregels veranderen voortdurend. Bovendien worden de diverse nationale en internationale ‘accounting standards’ steeds belangrijker voor de jaarverslaggevingspraktijk van uw onderneming. Reden om een aantal experts te vragen naar hun visie en tips.


Oscar Ferrero Scholte (senior staff) en Patrick Schouten (manager) Deloitte Accountants starten met 10 tips voor uw jaarrekening:

Wat zijn de top 10 tips om een jaarrekening sneller en efficiënter te realiseren?

  1. Opstellen en gebruiken (in overleg met accountant) van een accounting manual
  2. Een strakke budgetdiscipline: (tussentijdse) afsluitingen gedurende het jaar consequent uitvoeren.
  3. Betrouwbare tussentijdse cijfers en degelijke onderbouwing van de periodiek verstrekte informatie (Marap’s). Dus meer aandacht voor tussentijds onderbouwen en analyseren van deze cijfers. Hiermee is het afsluiten van het jaar nog enkel voor de nog niet verantwoorde periode noodzakelijk.
  4. Een goede verplichtingenadministratie: kennen we alle opdrachten?
  5. Het regelmatig analyseren van tussenrekeningen: voorkom uitzoekwerkzaamheden aan het einde van het jaar!
  6. Het periodiek afstemmen van de hoofdadministratie met subadministraties:
  7. Het periodiek afstemmen van interne verrekeningen: niet laten ontstaan van achterstanden en het oplossen van mogelijke geschilpunten!
  8. Het gedurende het jaar uitvoeren van interne controles op getrouwheid en rechtmatigheid. Dit leidt tot tijdige correcties en het voorkomen van nog meer fouten.
  9. Het maken van afspraken met leveranciers over facturering. Kortom zakelijker werken waardoor de facturen sneller verwerkt kunnen worden.
  10. IC op rechtmatigheid en getrouwheid

Interview met Enrico Vink, manager Ernst en Young Accountants LLP

Waar moet men opletten bij het opstellen van de jaarrekening?

Waar komt de informatie vandaan? Wie is er bij het proces van opstellen betrokken? En op welk moment wordt gekeken naar de nieuwe wet en regelgeving?

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken waardoor het proces langer duurt?

Met name gebrek aan aansturing en routine zorgen vaak voor vertraging in het afsluitproces. Daarnaast zijn veranderende regelgevingen (met name onder IFRS) een belangrijke reden dat er aanvullende vertraging in het proces optreed. Tot slot speelt de complexiteit van de groep m.i. een belangrijke rol, gecombineerd met de sterkte van de controling op het hoofdkantoor.

Het realiseren van een dunnere jaarrekening met behoud van kwaliteit, wat zijn daarbij succesfactoren?

Bij elke toelichting zal de afweging gemaakt moeten worden in hoeverre de toelichting relevante informatie betreft voor de gebruikers van de jaarrekening. Hiervoor is het allereerst noodzakelijk de gebruikers te identificeren aangezien deze verschillende informatie behoeften hebben. Vervolgens zal beargumenteerd een besluit genomen moeten worden om bepaalde toelichtingen niet langer op te nemen en andere toelichtingen wellicht uit te breiden (waar gaat het echt om). Dit zal naar verwachting (zeker in de eerste jaren) tot veel discussie leiden met de toezichthouders en accountants. Het gevaar zit hem erin dat ondernemingen wellicht juist die informatie die de gebruiker relevant vindt weglaten omdat het concurrentiegevoelig wordt geacht. Het zal een balans zoeken zijn tussen compliance en verschaffen van echt relevante informatie.

Welke toekomstontwikkelingen voorziet u voor de jaarrekening?

Mijn verwachting is dat dit in toenemende mate gedigitaliseerd en gestandaardiseerd zal gaan worden. In tegenstelling tot wat andere verwachtingen die uitgesproken worden verwacht ik niet dat de jaarrekening als zodanig zal verdwijnen maar ook in de toekomst als verantwoordingsdocument zal blijven bestaan. Wel verwacht ik dat de jaarrekening in toenemende mate geautomatiseerde gegenereerd zal gaan worden (mede door de verplichtstelling van XBRL).


Jaarrekeningactualiteiten

Het congres Jaarrekeningactualiteiten is niet meer weg te denken van de congreskalender. Elk jaar komen vaste bezoekers terug naar het congres voor de belangrijkste updates. Het huidige docententeam doceert sinds 2004 en bestaat uit de absolute experts op hun vakgebied. Ze worden altijd met hoge cijfers gewaardeerd voor zowel hun kennis als de attractieve manier van presenteren. Meer informatie over het preseminar en het congres op 3 december 2013 vindt op de website van Jaarrekeningactualiteiten.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *