Weet waar u op moet letten bij de jaarrekening

Wanneer het einde van het jaar nadert is het tijd om de financiële balans op te maken. Jaarverslaggevingsregels veranderen voortdurend, bovendien worden de diverse nationale en internationale ‘accounting standards’ steeds belangrijker voor de jaarverslaggevingspraktijk van uw onderneming.

Voorafgaand aan het seminar Jaarrekeningactualiteiten, waar een overzicht van de meest actuele vraagstukken op het gebied van verslaggeving aan bod komen, vroegen we Enrico Vink RA (senior manager Ernst en Young Accountants LLP), naar de belangrijkste aspecten van de jaarrekening.


Waar moet men opletten bij het opstellen van de jaarrekening?

Waar komt de informatie vandaan? Wie is er bij het proces van opstellen betrokken? En op welk moment wordt gekeken naar de nieuwe wet en regelgeving?

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken waardoor het proces langer duurt?

Met name gebrek aan aansturing en routine zorgen vaak voor vertraging in het afsluitproces. Daarnaast zijn veranderende regelgevingen (met name onder IFRS) een belangrijke reden dat er aanvullende vertraging in het proces optreed. Tot slot speelt de complexiteit van de groep m.i. een belangrijke rol, gecombineerd met de sterkte van de controling op het hoofdkantoor.

Het realiseren van een dunnere jaarrekening met behoud van kwaliteit, wat zijn daarbij succesfactoren?

Bij elke toelichting zal de afweging gemaakt moeten worden in hoeverre de toelichting relevante informatie betreft voor de gebruikers van de jaarrekening. Hiervoor is het allereerst noodzakelijk de gebruikers te identificeren aangezien deze verschillende informatie behoeften hebben. Vervolgens zal beargumenteerd een besluit genomen moeten worden om bepaalde toelichtingen niet langer op te nemen en andere toelichtingen wellicht uit te breiden (waar gaat het echt om). Dit zal naar verwachting (zeker in de eerste jaren) tot veel discussie leiden met de toezichthouders en accountants. Het gevaar zit hem erin dat ondernemingen wellicht juist die informatie die de gebruiker relevant vindt weglaten omdat het concurrentiegevoelig wordt geacht. Het zal een balans zoeken zijn tussen compliance en verschaffen van echt relevante informatie.

Wat zijn uw tips om een jaarrekening sneller en efficiënter te realiseren?

Deze vraag zal uitgebreid behandeld worden tijdens het fastclose gedeelte van onze presentatie, om toch alvast een tipje van de sluier op te lichten:

  • Materialiteit in het afsluitproces en gedetailleerdheid van de gegevens
  • Geautomatiseerde gegevensverwerking alsmede digitale uitwisseling van gegevens
  • Tijdige planning en tussentijdse (hardclose) afsluitingen

Welke toekomstontwikkelingen voorziet u voor de jaarrekening?

Mijn verwachting is dat dit in toenemende mate gedigitaliseerd en gestandaardiseerd zal gaan worden. In tegenstelling tot wat andere verwachtingen die uitgesproken worden verwacht ik niet dat de jaarrekening als zodanig zal verdwijnen maar ook in de toekomst als verantwoordingsdocument zal blijven bestaan. Wel verwacht ik dat de jaarrekening in toenemende mate geautomatiseerde gegenereerd zal gaan worden (mede door de verplichtstelling van XBRL).


Seminar Jaarrekeningactualiteiten | 27 november 2014 | Rotterdam

Op 27 november krijgt u van jaarrekening-experts waaronder Enrico Vink RA een overzicht van de meest actuele vraagstukken op het gebied van verslaggeving. De vraagstukken worden behandeld op praktische wijze en in de nationale context. Kortom, in één dag de laatste en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van uw jaarrekening op een rij.
Het gehele programma en alle sprekers vindt u op de website van Jaarrekeningactualiteiten.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *