Yuri van Geest over: De toekomst van Quantified Self

Quantified Self (QS) betreft de verzamelterm voor alle mobiele (sensor) technologieën die ons leven in het algemeen en onze geestelijke en lichamelijke gezondheid in het bijzonder meet en optimaliseert. Dit gebeurt veelal via de mobiele telefoon, soms verrijkt met draadloos verbonden sensorapparatuur die op of in het lichaam wordt gedragen.

Wat zijn nu de belangrijkste trends op dit gebied? Hierbij kunnen wij kijken naar de verschuivingen inzake inhoud, toepassingsgebieden, vorm, proces en resultaat.

Allereerst de integratie van verschillende sensoren in 1 oplossing. Veel QS apparatuur is nu nog beperkt qua functionaliteiten en aantal sensoren. In 2012 en 2013 zullen waarschijnlijk verschillende (grote) ondernemingen de QS markt betreden die completere oplossingen gaan bieden. Voorbeelden zijn Facebook en Apple. De recente Lifewatch V smart phone die maar liefst zeven sensoren combineert is illustratief voor deze trend. Dit meet namelijk stress, suiker, hartslag, temperatuur, ECG, lichaamsvet en bloedzuurstof. Deze trend zorgt voor een doorbraak van QS naar de massamarkt door het toegenomen gemak en lagere kosten.

Daarnaast zullen wij steeds meer nieuwe QS fenomenen en processen inhoudelijk kunnen meten. Belangrijkste hierbij is het meten van emoties en intimiteit. Dit zien wij nu al met toepassingen als Affectiva (via huidgeleidings-, temperatuur- en bewegingssensoren) en ThirdSight (via webcam/frontcamera samen met ‘facial coding’). Dit maakt personalisatie en aanbevelingen van diensten, advertenties en inhoud mogelijk op basis van emotionele toestand van de gebruiker (‘mood’). Emoties en intimiteit raken de kern van het menselijke en sociale hetgeen tot radicale innovaties zal leiden.

Vervolgens worden de toepassingsgebieden van QS breder dan nu het geval is. Gezondheid, gaming en (top)sport zijn nu dominant maar het onderwijs wordt de volgende massamarkt voor QS. Zo wordt er nu al in Maleisië samen met Singularity University een nieuwe universiteit gebouwd waarbij alle 10.000 studenten een ‘brain computer interface’ (BCI) apparaat krijgen. Dit BCI apparaat meet aandacht, stressniveau, leerimpact en ontspanning van studenten. Dit onder meer om leraren en leerstof te evalueren. Ook worden QS toepassingen voor werk, productiviteit, entertainment en transport belangrijker.

Vervolgens zien wij de imbedding van Quantified Self in aanpalende gebieden zoals EPD systemen, persoonlijke DNA- en neuroprofielen, meten van bacterieën (microbiomics) en het meten van eiwitten (proteomics). Uiteindelijk komt alles samen in 1 holistisch systeembiologisch overzicht van interne en externe factoren, ook wel ‘exposome’ genoemd. In combinatie met artificial intelligence systemen als IBM Watson biedt dit zeer accurate diagnoses die het reguliere zorgsysteem kunnen verbeteren.

Voorts zien wij een verschuiving van Quantified Self naar Quantified Us en Quantified Communities. De sensorgegevens van individuen worden steeds meer geaggregeerd en geanonimiseerd voor real time open innovatie en wetenschappelijk onderzoek (zoals SETI@Home). Gebruikers worden sensoren. Uiteraard stemmen zij hier zelf mee in. ‘Crowdsourcing health’ wordt dit ook wel genoemd. De volgende stap is het combineren van Quantified Us gegevens met ‘Internet of Things’ sensorgegevens zoals real-time data vanuit auto’s, huizen, gebouwen, wegen, speelgoed, bruggen e.d. Deze combinatie leidt tot meer efficiency, effectiviteit, flexiblisering en vooral preventie.

Daarnaast komen er interface veranderingen binnen QS. Voorbeelden zijn ‘liquid screens’, ‘transparent devices’ en Google Glass augmented reality brillen. ‘The medium is the message’. Oftewel, al deze nieuwe interfaces zullen weer nieuwe kansen bieden en eisen stellen aan QS informatie, gepersonaliseerd naar elk medium en haar gebruikerscontext. Hierbij wordt datavisualisatie met ‘icons’ nog belangrijker.

Tot slot zal het resultaat van QS apparatuur gebruik langzaam veranderen. Nu zijn veel QS apparaten sterk gericht op bieden van data en informatie, ook in sociaal gebied. De vertaling naar gepersonaliseerde, accurate, praktisch uitvoerbare aanbevelingen is de volgende stap. De feedback loop is nog niet gesloten momenteel. Uiteindelijk gaat het om gedragsverandering en daar is geen technologie voor 😉 Daarbij zullen met name resultaten worden geboekt door gebruikers die een ‘gebrek’ hebben (slaapgebrek). Voor ‘normale’ of gezonde mensen is QS minder urgent, uitgezonderd voor preventieve doeleinden.

QS is momenteel een (media) hype. Dat zien wij onder meer aan de Gartner Hype Cycle waar QS nu piekt. De teleurstelling zal dan ook snel in 2013 of 2014 komen, los van alle voordelen die het biedt. Waarom? Niet alles wat gemeten kan worden, is belangrijk en niet alles wat belangrijk is, kan gemeten worden (liefde, compassie). Al met al zal de QS beweging de komende 3 jaar significant veranderen in inhoud, toepassingsgebieden, vorm, proces en resultaat. QS wordt intuïtiever, accurater, breder, eenvoudiger, visueler, vanzelfsprekender, holistischer en meer geintegreerd. Het zal leiden tot meer zelfkennis. Ken U zelve in niets teveel. Quantified Self is de opstap naar meer zelfinzicht, individueel geluk en later ook collectief geluk.

Over Ruud Heijnen

Bekijk ook

Integrale klantenreis levert waardevolle inzichten op

Univé had in twee jaar maar liefst 25 klantenreizen op de planning staan. De eerste …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *