Mythes over de PPI

De PPI is geaccepteerd als nieuwe aanbieder op de pensioenmarkt, al bestaat er soms nog koudwatervrees. De weerstand komt met name voort uit onbekendheid van de mogelijkheden van de PPI én van beschikbare premieregelingen. Hierdoor zijn PPI-mythes ontstaan. Wat zijn deze mythes en wat is het ware verhaal? De PPI ...

Lees verder »

“Pensioen is een ondankbaar onderwerp tegenwoordig”

Pensioen is een ondankbaar onderwerp tegenwoordigAls goede werkgever hoop je je mensen een plezier te doen en werk je mee aan het inrichten van een goede pensioenregeling. Je weet dat het een uitzondering is dat je personeel hun hele werkzame leven bij je in dienst zal zijn maar dat neem ...

Lees verder »

Jan Kees de Jager: “De betrokkenheid van zowel werknemer als werkgever bij het collectief pensioen is zeer belangrijk”

Nederland heeft het best gefinancierde pensioenstelsel in het Eurogebied. Er zijn landen met pensioenreserves die nauwelijks enige betekenis hebben maar die wel tenminste hetzelfde vergrijzingsprobleem hebben. Loopt het rijke Nederland geen risico's nu we in een muntunie zitten met zulke grote verschillen in rijkdom? "Ja, in een gemeenschappelijke muntunie brengt ...

Lees verder »

Het belang van assurance

In aanloop naar het congres Meer Assurance met Minder Inzet hebben wij onze sprekers een aantal vragen voorgelegd om u een beeld te geven van de thematieken die behandeld gaan worden. Wat is de visie van onze sprekers hierop? In onderstaand interview met Momet Abas gaan wij in op het ...

Lees verder »

Huurverhoging woonruimte

Door: Mr. Anky Kloosterman De huurder van woonruimte geniet een hoge mate van bescherming op het gebied van huurprijzen. De huurprijsbepalingen zijn van dwingend recht. Deze regels zijn dus altijd van toepassing, ook al hebben partijen in de huurovereenkomst andere afspraken gemaakt. De regelgeving ziet o.a. op de hoogte van ...

Lees verder »

Publiek vastgoed wacht miljardenverliezen

Dr. J.E. Janssen, Fontys Hogeschool Management Economie en Recht De voorraad publiek- en maatschappelijk vastgoed in ons land, in totaal 85,5 miljoen vierkante meter, kampt met overaanbod, leegstand en aan kwali­teitsgebrek. Miljardenafschrijvingen lijken onver­mijdelijk. Dat blijkt uit het februarinummer van Vastgoedmarkt. Waar de pijn in de commerciële vastgoedmarkt voor ...

Lees verder »

Wat is de toegevoegde waarde van Assurance?

In aanloop naar het congres Meer Assurance met Minder Inzet hebben wij onze sprekers een aantal vragen voorgelegd om u een beeld te geven van de thematieken die behandeld gaan worden en de visie van onze sprekers hierop. In onderstaand interview met Tjakko de Boer, Directeur ITegrity en lid van ...

Lees verder »

De toekomst van het Betalingsverkeer volgens Tomi Ahonen

Vrijdag 5 april zijn verschillende Nederlandse banken getroffen door een DDos-aanval. Eerder die week werden ING en Rabobank getroffen door een grote storing.Premier Mark Rutte sprak tijdens zijnwekelijkse persconferentie over de internetstoringen in het betalingsverkeer van 'een zorgelijke ontwikkeling voor het betalingsverkeer in Nederland'. Reden om Tomi Ahonen, Bestselling author ...

Lees verder »

Nog veel pensioenvragen bij werkgevers

Enquête Pensioenconferentie Werkgeversvereniging AWVN heeft samen met Euroforum een enquête gehoudenonder HR-managers, CFO's en directeuren over de belangrijkste pensioenvraagstukken. De vragenlijst is door bijna 200 werkgevers ingevuld en er zitten enorm opvallende uitkomsten bij. Zo staat pensioen met een 7,7 gemiddeld erg hoog op de bestuurdersagenda van werkgevers. Per 1 ...

Lees verder »