Actualiteiten Omzetbelasting 2013

Door: drs. J.H. Gieskens AC CCM QT Verhoging btw-tarief WoningenVanaf 1 oktober 2012 geldt in Nederland een algemeen btw-tarief van 21% in plaats van 19%. Voor de oplevering van woningen is echter een ruime overgangsregeling getroffen. Een ondernemer die op grond van een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst na ...

Lees verder »

Strengere regels voor ratingbureaus?

Door: Fritz Witt, Stichting NORA Onlangs werd in een aantal bladen en op enkele internetfora druk gespeculeerd over strengere wetgeving voor ratingbureaus. Wij zeggen uitdrukkelijk "gespeculeerd" omdat het blijkbaar voor de meesten onduidelijk was dat er nog geen sprake is van nieuwe ingevoerde regelgeving. Wat is er aan de hand? ...

Lees verder »

Finance als business partner

De rol van Finance binnen een bedrijf was nog niet zo heel lang geleden voornamelijk die van toezichthouder. Controle op getallen en op maat gemaakte rapportages waren aan de orde van de dag. Finance had dus een erg ondersteunende en corrigerende rol. Vandaag de dag is derol van de financial ...

Lees verder »

Faillissement, doorstart en dan van alles af?

Geneviève Galjé-Deckers, Advocatenkantoor Galjé Deckers te Tiel Inleiding Op 1 juli 2011 is het preventief toezicht van het Ministerie van Justitie voor de oprichting van vennootschappen afgelast. De voordelen zijn duidelijk; de oprichting kan veel sneller worden geëffectueerd en de problemen rondom rechtshandelingen verricht voor de oprichting van een vennootschap ...

Lees verder »

Vraag en antwoord: eerder WIA bij alzheimer?

Door: H.K. Knol, PartnerConsult Adviesgroep Bij een werkneemster (lerares) is de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Zij kan haar eigenlijke functie niet meer uitoefenen, maar assisteert haar collega's waar zij kan. Volgens de bedrijfsarts is zij blijvend arbeidsongeschikt voor haar eigen werk. Van de zorgconsulent die zij heeft, hoorde zij dat ...

Lees verder »

Samenvatting SEPA-enquête

Waar staan uw vakgenoten in de migratie? AchtergrondVoorafgaande aan de nationale SEPA conferentie is een mailing uitgezet onder relevante doelgroepen met daarin een korte enquête. De mailing was een van de middelen die zijn ingezet ten behoeve van de werving voor het SEPA-congres. Daarnaast kon hiermee een beeld worden verkregen ...

Lees verder »

Bloemlezing Belasting 2013

Door: Antoine Brons Seniormanager Human Capital, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Kort overzicht voor controllers Op dinsdag 20 november 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, de Overige fiscale maatregelen 2013. Het is lastig om het overzicht te behouden in deze stortvloed van fiscale wetgeving. Hierna een ...

Lees verder »

WSW licht beleid Eigen Middelen toe

Het WSW verduidelijkt zijn beleid Eigen Middelen dat op hoofdlijnen is vastgelegd in artikel 15 lid 3 van het Reglement van Deelneming van het WSW. Dit beleidheeftbetrekking op:•de mogelijke inzet van de netto verkoopopbrengsten en netto operationele kasstroom voor opbouw van de verplichte liquiditeitsbuffer voor derivaten;•de verplichte inzet van ...

Lees verder »

Onderzoek bereidt gemeenten voor op AMvB bodemenergie

In juni 2013 gaat de AMvB Bodemenergie in en worden gesloten bodemenergiesystemen meldings- en/of vergunningsplichtig. Voor gemeenten en provincies betekent dit dat zij nieuw bodembeleid moeten maken. Een consortium van 20 partijen is vandaag een onderzoek gestart om de kansen en risico's van gesloten bodemenergiesystemen in kaart te brengen. Wat ...

Lees verder »