Huizenmarkt is herstellende! Nu een huis kopen?

Artikel door:Juul Dijkhuis, blogger ophypotheken.blog.nlenhuizenmarkt.blog.nlOnlangs meldde Makelaarsland nog een sterke stijging van het aantal verkochte huizen over augustus 2013 ten opzichte van de verkopen over augustus 2012. Er komen steeds meer tekenen van herstel van de huizenmarkt. Nu een huis kopen of nog wachten op stijgende huizenprijzen. Wanneer is het ...

Lees verder »

Alternatieven voor de dekkingsgraad

Target rate of return as an alternative for the funding ratio By: Agnes Joseph and Arno van Mullekom (Achmea) The funding ratio is often seen as the key indicator of financial health of pension funds. In the period 2008 till 2010 the funding ratios of Dutch pension funds dropped spectacularly, ...

Lees verder »

Nationale hypotheekschuld loopt op! Hoe lossen wij dit op?

Artikel door:Juul Dijkhuis, blogger ophypotheken.blog.nlenhuizenmarkt.blog.nl Onze nationale hypotheekschuld loopt richting de 700 miljard euro. Dit kost onze schatkist jaarlijks 11,4 miljard euro aan hypotheekrenteaftrek. De politiek heeft stappen ondernomen om deze schuldenberg te verlagen, maar de schulden moeten nog sneller afgebouwd worden. De grootste veroorzaker van de hoge schuldenberg is ...

Lees verder »

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde op vrijdag 12 juli 2013 het lang verwachte consultatiedocument over de uitwerking van een nieuw financieel toetsingskader pensioenen. Voor de effecten van de uitwerking van het nieuwe ftk op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen is een aantal aspecten van belang. Deze publicatie gaat ...

Lees verder »

Zes succesfactoren voor Business Development Managers

Veel commerciële professionals hebben een bloedhekel aan telefonische acquisitie. Succesvolle Business Development Managers hebben hier geen last van. Want zij kennen de zes succesfactoren: Alle eerste contacten zijn zinvolDe vergissing die in de praktijk vaak wordt gemaakt is te veronderstellen dat acquisitie (in brede betekenis) alleen succesvol is als deze ...

Lees verder »

Generatie Conflict?

Artikel door: Jan Ruijtenberg, algemeen bestuurslid FNV Jong Als ik met mijn vader over pensioenen spreek, volgt het gesprek meestal een zelfde patroon. Eerst legt hij mij uit dat hij zijn hele leven lang zelf gespaard heeft voor zijn pensioen. Het is zijn geld en hij heeft er recht op ...

Lees verder »

Sneak preview workshopdag ‘Planvorming en ontwikkeling van windparken

Voorafgaand aan de workshopdag 'Planvorming & ontwikkeling van windparken' hebben we de sprekers gevraagd een voorproefje te geven op hun presentatie en de problematiek. Een kleine greep: Politieke en maatschappelijke gevoeligheid van windparkenAaldert ten Veen (partner Stibbe) & Martijn ten Klooster (adviseur Pondera Consult, windpark NOP):Voor de realisatie van windparken ...

Lees verder »

Interview met Lex Hoogduin – Hoogleraar Economie

Voorafgaand aan het Nationaal Hypothekencongres interviewden wij Lex Hoogduin, Hoogleraar Economie en sprekers tijdens het Nationaal Hypothekencongres. Wat is zijn visie op de verplichte zorgplicht en institutionele beleggers? En zijn er mogelijkheden om schulden te voorkomen? Bekijk het volledige interview Transcriptie van het interview Op de lange termijn hangt de ...

Lees verder »

Interview met Hans Stegeman – Hoofd Nationaal Onderzoek Rabobank

Voorafgaand aan het Nationaal Hypothekencongres interviewden wij Hans Stegeman, Hoofd Nationaal Macro Economisch Onderzoek bij de Rabobank en spreker tijdens het congres. Hoe ziet hij de toekomst van de hypothekensector, welke snelle aanpassingen kunnen gedaan worden om hoe kunnen we eventueel de schulden juist voorkomen? Transcriptie van het interview Het ...

Lees verder »

The AMBACHTSHEER letter

TOWARDS ‘INDIVIDUALIZED SOLIDARITY' IN PENSION DESIGN:WHY THE DUTCH CAN AND SHOULD LEAD THE WAY "Integrative thinking is the ability to hold two opposing ideas in mind at once, andthen to reach a synthesis that contains elements of both but improves on each."Roger Martin Pension Turmoil in the Netherlands The Dutch ...

Lees verder »