Samenvatting SEPA-enquête

Waar staan uw vakgenoten in de migratie? AchtergrondVoorafgaande aan de nationale SEPA conferentie is een mailing uitgezet onder relevante doelgroepen met daarin een korte enquête. De mailing was een van de middelen die zijn ingezet ten behoeve van de werving voor het SEPA-congres. Daarnaast kon hiermee een beeld worden verkregen ...

Lees verder »

Bloemlezing Belasting 2013

Door: Antoine Brons Seniormanager Human Capital, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Kort overzicht voor controllers Op dinsdag 20 november 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, de Overige fiscale maatregelen 2013. Het is lastig om het overzicht te behouden in deze stortvloed van fiscale wetgeving. Hierna een ...

Lees verder »

WSW licht beleid Eigen Middelen toe

Het WSW verduidelijkt zijn beleid Eigen Middelen dat op hoofdlijnen is vastgelegd in artikel 15 lid 3 van het Reglement van Deelneming van het WSW. Dit beleidheeftbetrekking op:•de mogelijke inzet van de netto verkoopopbrengsten en netto operationele kasstroom voor opbouw van de verplichte liquiditeitsbuffer voor derivaten;•de verplichte inzet van ...

Lees verder »

Onderzoek bereidt gemeenten voor op AMvB bodemenergie

In juni 2013 gaat de AMvB Bodemenergie in en worden gesloten bodemenergiesystemen meldings- en/of vergunningsplichtig. Voor gemeenten en provincies betekent dit dat zij nieuw bodembeleid moeten maken. Een consortium van 20 partijen is vandaag een onderzoek gestart om de kansen en risico's van gesloten bodemenergiesystemen in kaart te brengen. Wat ...

Lees verder »

Dilemma’s in de groei naar professioneel procesmanagement

Door: D. Stam De professionalisering van procesmanagement blijkt in de praktijk vaak een lang en moeizaam traject, dat dilemma's met zich meebrengt die om een oplossing vragen. Daarover gaat dit artikel.InleidingDe eerste piramide ooit gebouwd, die van Djoser, bestond uit een aantal op elkaar gestapelde blokvormen. De Egyptische architecten uit ...

Lees verder »

De onrendabele top

Door: drs. Peter Kasteleyn RC, organisatieadviseur bij Dubois & Co. Registeraccountants In het spraakgebruik van woningcorporaties is het begrip ‘onrendabele top' ingeburgerd. Wat is dat? De onrendabele top is het verschil tussen de investering in nieuwbouw en de bedrijfswaarde van deze nieuwbouw. De bedrijfswaarde wordt bepaald door (de contante ...

Lees verder »

Deze blog gaat over uzelf

Vanzelfsprekend is bij iedereen in uw bedrijf op zijn/haar netvlies gebrand welke marktpositie uw onderneming in 2015 bereikt wilt hebben. En uiteraard wil iedere medewerker tot het uiterste ervoor 'vechten' een eigen bijdrage te leveren om dat waar te maken. Het komt er immers steeds meer op aan om ...

Lees verder »

Ondernemingsrecht en corporate governance op de drempel van 2013

Door: Bernadette van Leeuwen, www.juristvandezaak.nl Van de volgende ondernemingsrechtelijke onderwerpen gaat de controller in 2013 zeker iets merken. PersonenvennootschappenEr vindt een onderzoek plaats onder vakgenoten, waaronder bedrijfsjuristen, naar de gewenste vormen van personenvennootschappen. Zoals u misschien weet is in september 2011 het wetsvoorstel personenvennootschappen door de verantwoordelijke minister ingetrokken. De ...

Lees verder »

Kennis over ratings en scorings in Nederland kan meer opleveren

Kennis over ratings en scorings in Nederland In Nederland zijn ratings relatief onbekend. Zo de gemiddelde Nederlander iets over ratings weet of gehoord heeft bedoelt hij ratings van Amerikaanse rommelhypotheken of landenratings die door de drie grote Amerikaanse rating agenturen worden verstrekt en voor veel commotie zorgen. Dankzij de ...

Lees verder »