wet Werk en Zekerheid: van zekerheid naar onzekerheid?

Het is zover: de nieuwe wet Werk en Zekerheid is 18 februari goedgekeurd door de 2e kamer. Het zal niet lang op zich wachten, voordat de 1e kamer een akkoord geeft. Spannende tijden voor werknemers, maar vooral voor werkgevers, aangezien een hoop zal gaan veranderen de komende jaren.

Het ontslagrecht kent een tijdsdruk die enige discussie met zich meebrengt. Arbeidsdeskundigen zijn er nog volop mee bezig, maar de kamer loodst de wet er in razend tempo doorheen. De vraag is of deze snelheid in dit geval gepast is en het niet beter was geweest als de kamer de tijd had genomen om het wetsvoorstel concreet te maken.

Sociaal Akkoord

Volgens Asscher wordt het stelsel duidelijker, eenvoudiger, rechtvaardiger, sneller en goedkoper. Soepeler wordt het allerminst. Beoogd is ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers meer rechtszekerheid hebben. De plannen van Asscher zijn een uitwerking van het Sociaal Akkoord dat het kabinet met werkgevers en vakbonden heeft gesloten. De ruimte voor aanpassingen is als gevolg hiervan beperkt. Ton Heerts wijst erop dat hij erop zal toezien dat de afspraken volgens de geest van het Sociaal Akkoord worden uitgevoerd.

Het doel en de achtergrond van het Sociaal Akkoord is drieledig: inzetten op begeleiding van werk naar werk bij ontslag, regie over de WW naar de sociale partners toetrekken en het aanpakken van de doorgeschoten flex.


Ontslagvergoeding

Asscher wil dat voor alle bedrijven dezelfde ontslagprocedures gaan gelden. Alle bedrijven dienen een ontslagvergoeding te gaan betalen. Op dit moment ontspringen kleine bedrijven deze dans nog. Asscher wil hier verandering in gaan brengen.

De ontslagvergoeding wordt beperkt tot maximaal 75.000 euro of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dit bedrag. Dit in voordeel van de grotere bedrijven, die momenteel soms tonnen kwijt zijn aan de gouden handdruk. Voor kleine bedrijven zal dit nadelig uitpakken, vanwege de hoogte van het bedrag en de impact hiervan op het bedrijf. De tweede kamer wil echter kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers blijven ontzien. Een ruime meerderheid van de tweede kamer wil dat zij de komende tijd een veel lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie.

Van de preventieve ontslagtoets is nog steeds sprake, alleen komt er een voorgeschreven route. Ontslag om bedrijfseconomische redenen loopt in de toekomst via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen zal via de kantonrechter lopen. Daarnaast wordt van mensen die langer dan een halfjaar in de WW zitten verwacht dat zij al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden.

De bovenstaande wijzigingen, zijn maar een kleine greep uit alle veranderingen die de nieuwe wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt.


Wilt u op de hoogte zijn over alle aankomende wetswijzigingen?

Kom dan naar de actualiteitendag “Het nieuwe ontslagrecht” op 24 april omtrent de nieuwe wet Werk en Zekerheid onder leiding van dagvoorzitter Max Keulaerds.

Andere sprekers deze dag zijn: Sjef de Laat, Jan Meijer, Catelene Passchier en Ton Schoenmaeckers.

Over Layla Orsouw

Bekijk ook

Er zijn allerlei manieren om zicht te krijgen op de mogelijkheden en gevaren van nanotechnologie

De wereld van nanotechnologie komt voor steeds meer organisaties dichterbij. Nanotechnologie wordt nu al steeds meer toegepast in materialen, textiel, medische toepassingen, scanners, sensoren, levensmiddelen, chemische middelen, zonnecellen en nog vele andere producten.Wij vroegen Harro van Lente, Professor Science and Technology Studies, Maastricht University en een van de docenten van ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *