Juridisch

Goed huurderschap en huisdieren

Wat betekent goed huurderschap concreet? En hoe zit het met overlast door huisdieren?Drie grote honden in een driekamer-appartement, mag dat? En een varken in huis?Lees het artikel uit Huurrecht, door Mr. A.M. Kloosterman Artikel 7:213 BW: "De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak ...

Lees verder »

Actuele juridische ontwikkelingen

De nieuwsbrief Juridisch up to Date zet elke 2 weken het meest relevante juridische op een rij. Een greep uit het nieuws van deze week: Verkeerde declaraties in de zorg Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein heeft van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een boete van 2,5 miljoen euro gekregen wegens ...

Lees verder »

Liever ondernemer dan resultaatgenieter?

De laatste jaren is het aantal ondernemers in Nederland fors toegenomen. Deze stijging zit hem met name in de toename van de zzp'ers. Dit zijn ondernemers zonder personeel in dienst. Dergelijke ondernemers hebben vaak nog een baan naast hun kleine/startende onderneming. Deze constructie biedt hen enige financiële zekerheid terwijl zij ...

Lees verder »

Welstandscommissie mag bouwplan beoordelen op toekomstbeeld omgeving

Bij de beoordeling of een bouwplan voldoet aan welstandseisen mag de welstandscommissie het bouwplan onder meer bezien in het licht van een al dan niet wenselijk toekomstbeeld van de omgeving. Aldus de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak) in een recente uitspraak. Casus Burgemeester en wethouders van Heemstede verlenen een omgevingsvergunning ...

Lees verder »

Bedrijven gaan niet goed om met privacygegevens werknemers

Deze week werd bekend dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in 2013 ruim 900 klachten heeft ontvangen over bedrijven die inbreuk maakten op privégegevens van werknemers. Dit is bijna 13% van alle meldingen over privacyschending die het college dat jaar heeft ontvangen. Een groot en opvallend percentage. Werknemers mogen er ...

Lees verder »

Geintegreerd contractsbeheer: natuurlijk loopt de juridische afdeling voorop!

Artikel door:Jurist van de Zaakin De proactieve bedrijfsjurist, Legal management Bedrijfsjuristen worden door organisatiebreed project meer als business partner gezien. Bernadette van Leeuwen, hoofddocent van de verkorte opleiding voor de bedrijfsjurist, schreef een blog over geïntegreerd contractsbeheer en de rol van de juridische afdeling hierin: "De tijd die juristen investeren ...

Lees verder »

Huurverhoging woonruimte

Door: Mr. Anky Kloosterman De huurder van woonruimte geniet een hoge mate van bescherming op het gebied van huurprijzen. De huurprijsbepalingen zijn van dwingend recht. Deze regels zijn dus altijd van toepassing, ook al hebben partijen in de huurovereenkomst andere afspraken gemaakt. De regelgeving ziet o.a. op de hoogte van ...

Lees verder »