Home » Energie (Pagina 5)

Energie

Woningcorporatie besteedt rol warmteleverancier uit

Unica Ecopower neemt voor 1.350 appartementen met in totaal 33 ketelhuizen de rol van warmteleverancier over van woningbouwcorporatie Deltawonen. Aanleiding hiervoor is de invoering van de nieuwe Woningwet, die de taken van corporaties sterker afbakent. De twee partijen beschouwen zich …

Leer meer »

Interview Ria Kalf – Duurzame Energieprojecten

Op dit moment zien we bij bio-energie vooral dat er veel meer warmte wordt gebruikt die met biomassa wordt opgewekt. En een tweede belangrijke ontwikkeling zijn de vochtige biomassastromen die we gaan vergisten en waar het biogas van kan worden …

Leer meer »

Interview Teus van Eck – Duurzame Energieprojecten

Verwarmd is één van de opvallende zaken, dat het heel lang een onderschat gebied is geweest. Het is als totaal aandeel in onze energievoorziening een hele grote post, veel meer dan bijvoorbeeld elektriciteit en dat begint nu eindelijk aandacht te …

Leer meer »

Interview Jolien Schorel – Duurzame Energieprojecten

Ik denk dat zonne-energie steeds belangrijker wordt, met name in de gebouwde omgeving. We zien ook ontwikkelingen met het ontstaan van zonneparken op braakliggende stukken terrein. Dat kan een belangrijke factor worden, maar ik denk dat we ook de daken …

Leer meer »