Bouwrecht: de verjaringstermijn en de klachtplicht

Indien zich in een werk gebreken voordoen en tussen de oplevering en de aanspraak enige tijd is verstreken, wordt in de praktijk al gauw door de aannemer een gecombineerd beroep gedaan op de klachtplicht van artikel 6:89 BW en de verjaringsregeling van artikel 7:761 lid 1 BW. Het nauwe samenspel ...

Lees verder »

Bewonersparticipatie: luisteren, loslaten en leren, aldus Ron Bos

In aanloop naar de opleiding Smart & Sustainable City interviewden wij Ron Bos, Adviseur strategie & beleid, Goudappel Coffeng. Wat is in zijn ogen een Smart & Sustainable City? En wat zijn zijn drie tips rondom bewonersparticipatie? "Geef inwoners een (digitaal) platform om meningen te geven en metingen te verrichten. ...

Lees verder »

“De bottom-up benadering van Emmen en Wijchen, een kijkje in de keuken”

Auteur: NLVOW, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines De weerstand tegen windenergie in Nederland groeit en groeit terwijl er een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking voor verduurzaming van onze energie is. Als je dit analyseert, moet je constateren dat dit twee redenen heeft: 1) er is geen gefundeerde overtuiging voor het ...

Lees verder »