Hoe maken we warmte aantrekkelijker voor de eindafnemers?

Energiebedrijven, woningcorporaties, gemeente en provincies werken steeds meer samen om de ontwikkelingen in de warmtesector om te zetten in kansen, zowel in nieuwbouw als de bestaande bouw. Een belangrijke factor is echter ook de klant. De klant betrekken bij de warmtesector, dat is belangrijk wordt vaak geroepen, maar gebeurt ...

Lees verder »

Henk Langendijk over vernieuwingen binnen jaarverslaggeving

Interview met Henk Langendijk, hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit Wat zijn de belangrijkste wijzigingen omtrent verslaggevingsregels? De belangrijkste wijzigingen zijn op het terrein van IFRS zoals IFRS 15 Revenue recognition, IFRS 9 die nu definitief is vastgesteld en gaat over de ...

Lees verder »

Martin Hoogendoorn: “Bij de jaarrekening komt steeds meer aandacht voor niet-financiële prestaties”

Jaarverslaggevingsregels blijven voortdurend veranderen. Frequente wijzigingen in inzichten, aanbevelingen en regelgeving ten aanzien van een juiste weergave van de jaarcijfers zorgen ervoor dat een jaarlijkse update onmisbaar is. Ook voor de jaarrekening 2014 zijn enkele bepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gewijzigd. De belangrijkste nieuwe bepalingen voor 2014 zijn ...

Lees verder »

Roderick Molenaar: Nieuwe FTK is een evolutie in plaats van een revolutie

Interview met Roderick Molenaar, Portfolio Strategist Investment Solutions & Research bij Robeco, door Jan Aikens, hoofdredacteur Findinet "Hoewel de discussie over een nieuwe inrichting van de tweede pijler in het najaar opgestart wordt, betekent dat niet dat we de veranderingen in het nieuwe FTK moeten bagatelliseren." Roderick Molenaar, Portfolio Strategist ...

Lees verder »