Prinsjesdag: waar blijft de eenvoud?

Auteur:Mr. P.A. Flutsch Inleiding Op de 200ePrinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, presenteerde de Regering de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket 2015. De fiscale maatregelen voor 2015 zijn opgenomen in twee wetsvoorstellen: het Belastingplan 2015 en de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen. Daarnaast heeft de Staatssecretaris van Financiën de brief ‘Keuzes ...

Lees verder »

Compliance wordt steeds belangrijker rondom de inzet van IT

De belangrijkste vraag bij informatiebeveiliging is: Wie mag wat en waarom? Als je dat weet, zit het wel goed! Bij elk bedrijf bestaat de noodzaak om de kwaliteit van de IT regelmatig te onderzoeken. We vroegen Mischa van der Vliet, geregistreerd IT auditor (RE) enwerkzaam bij diverse overheden, naar de ...

Lees verder »

Harrij Schmeitz: ‘de ontwikkeling in Agro&Food is in een enorme versnelling geraakt als het om toepassen van technology gaat’.

De Nederlandse Agro & Food sector staat internationaal in hoog aanzien. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden en vooral, welke oplossingen Nederland te bieden heeft. Om deze vooraanstaande positie in de wereld te behouden en te versterken, is samenwerking in de keten cruciaal. Reden om, voorafgaand ...

Lees verder »

Interview met Syntrus Achmea over het nieuwe wetsvoorstel FTK

In aanloop naar het Pensioen Forum 2014 interviewde wij Syntrus Achmea over het wetsvoorstel FTK. Hierbij kwamen de voordelen, gevolgen, kansen, zijn advies en toekomstverwachting over pensioenfondsen ter spraken. ''Een belangrijk voordeel van het nieuwe FTK is dat er ingestoken wordt op meer stabiliteit''. Bekijk hieronder het interview: ...

Lees verder »

Uitdagingen voor de verzekeringssector

Interview met Jack Hommel, Directie Achmea (Door Pieter Lammers, CareerGuide) 'Verzekeringen maken het mogelijk dat je kunt doen wat je wilt, zonder al te grote belemmeringen. Gestoeld op solidariteit leveren ze een bijdrage aan een leefbare maatschappij. In een wereld zonder verzekeringen zouden we niet langer de weg op durven, ...

Lees verder »

Het nieuwe FTK – een vloek of een zegen?

Door Juul Dijkhuis Het nieuwe FTK (Financieel Toetsingskader) is één van de onderwerpen die besproken gaat worden op het Pensioen Forum op 1 en 2 oktober 2014 in het Steigenberger Kurhaus in Scheveningen. Nieuwe verscherpte regels zullen een grote invloed hebben op pensioenregelingen in Nederland. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft voorstellen ...

Lees verder »

Udo Oelen (CBP): “De roep om goede privacybescherming is groter geworden”

Bent u ook benieuwd naar de nieuwe Europese wet- en regelgeving op het gebied van persoonsbescherming, die naar verwachting in 2015/2016 van kracht gaat? En welke gevolgen deze veranderende Privacywetgeving heeft? Udo Oelen, Hoofd Toezicht Private sector College Bescherming Persoonsgegevens, vroegen we naar de visie van het College Bescherming Persoonsgegevens ...

Lees verder »