Harrij Schmeitz: ‘de ontwikkeling in Agro&Food is in een enorme versnelling geraakt als het om toepassen van technology gaat’.

De Nederlandse Agro & Food sector staat internationaal in hoog aanzien. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden en vooral, welke oplossingen Nederland te bieden heeft. Om deze vooraanstaande positie in de wereld te behouden en te versterken, is samenwerking in de keten cruciaal. Reden om, voorafgaand ...

Leer meer »

Interview met Syntrus Achmea over het nieuwe wetsvoorstel FTK

In aanloop naar het Pensioen Forum 2014 interviewde wij Syntrus Achmea over het wetsvoorstel FTK. Hierbij kwamen de voordelen, gevolgen, kansen, zijn advies en toekomstverwachting over pensioenfondsen ter spraken. ''Een belangrijk voordeel van het nieuwe FTK is dat er ingestoken wordt op meer stabiliteit''. Bekijk hieronder het interview: ...

Leer meer »

Uitdagingen voor de verzekeringssector

Interview met Jack Hommel, Directie Achmea (Door Pieter Lammers, CareerGuide) 'Verzekeringen maken het mogelijk dat je kunt doen wat je wilt, zonder al te grote belemmeringen. Gestoeld op solidariteit leveren ze een bijdrage aan een leefbare maatschappij. In een wereld zonder verzekeringen zouden we niet langer de weg op durven, ...

Leer meer »

Het nieuwe FTK – een vloek of een zegen?

Door Juul Dijkhuis Het nieuwe FTK (Financieel Toetsingskader) is één van de onderwerpen die besproken gaat worden op het Pensioen Forum op 1 en 2 oktober 2014 in het Steigenberger Kurhaus in Scheveningen. Nieuwe verscherpte regels zullen een grote invloed hebben op pensioenregelingen in Nederland. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft voorstellen ...

Leer meer »

Udo Oelen (CBP): “De roep om goede privacybescherming is groter geworden”

Bent u ook benieuwd naar de nieuwe Europese wet- en regelgeving op het gebied van persoonsbescherming, die naar verwachting in 2015/2016 van kracht gaat? En welke gevolgen deze veranderende Privacywetgeving heeft? Udo Oelen, Hoofd Toezicht Private sector College Bescherming Persoonsgegevens, vroegen we naar de visie van het College Bescherming Persoonsgegevens ...

Leer meer »

Weet waar u op moet letten bij de jaarrekening

Wanneer het einde van het jaar nadert is het tijd om de financiële balans op te maken. Jaarverslaggevingsregels veranderen voortdurend, bovendien worden de diverse nationale en internationale ‘accounting standards' steeds belangrijker voor de jaarverslaggevingspraktijk van uw onderneming. Voorafgaand aan het seminar Jaarrekeningactualiteiten, waar een overzicht van de meest actuele ...

Leer meer »

“Toezicht op de pensioenfondsen wordt steeds zwaarder”

In aanloop naar het Pensioen Forum 2014 interviewden wij David van Bragt, Asset Management, Aegon. Wat is zijn visie op het Nieuwe Pensioenakkoord? En welke belangrijke ontwikkelingen zijn er gaande binnen de sector? "Toezicht op de pensioenfondsen wordt steeds zwaarder, steeds intensiever. Dat maak het met name voor de kleine ...

Leer meer »

Dubbele verhuur

Mevr. mr. A.M. Kloosterman Uit: nieuwsbrief Huurrecht, september 2014 Vraag Greta Van Tol, particuliere verhuurster, biedt op 1 mei 2014 haar appartement te huur aan, aan Anita, een vage kennis, die ze via Facebook heeft leren kennen. Anita gaat nog diezelfde ...

Leer meer »