Energie

Interview met cleantech experts

De intentie van het Energieakkoord is om de Cleantech sector tot 2020 met een factor 4 te laten groeien. Een mooie uitdaging die veel kansen biedt. We vroegen 3 clean tech experts een doorkijkje naar de toekomst te geven. Frank Baldinger, Locamation Hoe kan het bestaande, sterk verouderde, netwerk klaargestoomd ...

Lees verder »

De toekomst van de clean tech industrie

De markt voor schone en duurzame energietechnologie groeit wereldwijd met 27% per jaar. Met een verwacht volume van 1.600 miljard euro in 2020 zal deze sector een van de belangrijkste economische sectoren worden. In aanloop naar de CleanTech Business Day op 11 december 2013, stelde wij aan een aantal sprekers ...

Lees verder »

Interview met Henk Dekker directeur Nuon Warmte

In aanloop naar het Nationaal Warmtecongres interviewden wij Henk Dekker, directeur Nuon Warmte. Hij gaf ons antwoorden op de nieuwe warmtewet, de toekomst van de warmtesector en meer. Wat vindt u van de nieuwe Warmtewet? Goed dat de Warmtewet er nu is omdat deze de gebruikers van stadswarmte beschermt en ...

Lees verder »

Het speelveld verandert, samenwerking dus ook!

Door:Wim Voogd,Senior Business Consultant at Balance De woningbouwmarkt zit op slot, grote gebiedsontwikkelingen vertragen of komen niet tot stand. Binnen de energiesector zelf is het al niet anders. De toekomst van spelers met buitenlandse moeders in Nederland is onzeker? De duurzame warmteopwekkingstechnieken zijn met de komst van schaliegaswinning niet meer ...

Lees verder »

3 interviews met warmte-experts

Nederland heeft vorige week, met de ondertekening van het Energieakkoord, een belangrijke gezet stap op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbonden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. Tijdens het Nationaal Warmte Congres ...

Lees verder »

Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse warmtesector?

Dat is de vraag die we een aantal warmte-experts, van diverse gemeenten & woningcorporaties stelden. Deze warmte-experts delen ook hun visie tijdens het Nationaal Warmtecongres op 7 november 2013. Margreet van Gastel, gemeente Arnhem Voor de bestaande bouw zijn recent de kansen in Arnhem in beeld gebracht. Uit dit onderzoek ...

Lees verder »

‘Energy saving, spanning generations’ – door Marc Volder (Thermaflex)

Het gas uit Nederlandse bodem heeft ons gemaakt tot ‘latente' energieconsumenten. Even wat cijfers: Ongeveer 40% van het totale energiegebruik wordt in Nederland gebruikt voor warmteproductie. Van alle opgewekte warmte wordt ongeveer 50% gebruikt in de industrie en daarvan wordt 15% weer ‘weg gekoeld'. Dat is zonde! Deze restwarmte kan ...

Lees verder »

Sneak preview workshopdag ‘Planvorming en ontwikkeling van windparken

Voorafgaand aan de workshopdag 'Planvorming & ontwikkeling van windparken' hebben we de sprekers gevraagd een voorproefje te geven op hun presentatie en de problematiek. Een kleine greep: Politieke en maatschappelijke gevoeligheid van windparkenAaldert ten Veen (partner Stibbe) & Martijn ten Klooster (adviseur Pondera Consult, windpark NOP):Voor de realisatie van windparken ...

Lees verder »

Windenergie op land: kabinet wijst 11 nieuwe gebieden aan

Windenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk en is één van de belangrijke pijlers in het realiseren van de duurzaamheiddoelstelling van 16% in 2020. De concrete doelstelling is om in 2020 6000MW windenergie te realiseren, waarmee 4 miljoen huishoudens kunnen worden voorzien van elektriciteit. Om deze doelstelling kracht bij ...

Lees verder »

Onderzoek bereidt gemeenten voor op AMvB bodemenergie

In juni 2013 gaat de AMvB Bodemenergie in en worden gesloten bodemenergiesystemen meldings- en/of vergunningsplichtig. Voor gemeenten en provincies betekent dit dat zij nieuw bodembeleid moeten maken. Een consortium van 20 partijen is vandaag een onderzoek gestart om de kansen en risico's van gesloten bodemenergiesystemen in kaart te brengen. Wat ...

Lees verder »