Pensioen in het nieuws

Op dit moment is er veel discussie gaande over de solidariteit in het pensioensysteem. Er is veel kritiek te horen waarbij het collectieve buffersysteem en het doorsneesysteem vaak op één hoop worden gegooid. Betaalt de ene groep nu voor de andere? En zo ja, hoe zorgen we er dan voor ...

Lees verder »

Betekenisvolle pensioenkorting politici – Door Michael Visser

De pensioenkorting die per 1 april 2013 voor veel mensen een feit werd, brengt veel emoties teweeg. Begrijpelijk, want als gepensioneerde voel je de korting direct in je portemonnee. Maar ook werkenden worden getroffen met een verlaging van hun pensioenaanspraak. Mijn pensioen bij het ABP is met 0,5% verlaagd. Helaas ...

Lees verder »

Mythes over de PPI

De PPI is geaccepteerd als nieuwe aanbieder op de pensioenmarkt, al bestaat er soms nog koudwatervrees. De weerstand komt met name voort uit onbekendheid van de mogelijkheden van de PPI én van beschikbare premieregelingen. Hierdoor zijn PPI-mythes ontstaan. Wat zijn deze mythes en wat is het ware verhaal? De PPI ...

Lees verder »

“Pensioen is een ondankbaar onderwerp tegenwoordig”

Pensioen is een ondankbaar onderwerp tegenwoordigAls goede werkgever hoop je je mensen een plezier te doen en werk je mee aan het inrichten van een goede pensioenregeling. Je weet dat het een uitzondering is dat je personeel hun hele werkzame leven bij je in dienst zal zijn maar dat neem ...

Lees verder »

Jan Kees de Jager: “De betrokkenheid van zowel werknemer als werkgever bij het collectief pensioen is zeer belangrijk”

Nederland heeft het best gefinancierde pensioenstelsel in het Eurogebied. Er zijn landen met pensioenreserves die nauwelijks enige betekenis hebben maar die wel tenminste hetzelfde vergrijzingsprobleem hebben. Loopt het rijke Nederland geen risico's nu we in een muntunie zitten met zulke grote verschillen in rijkdom? "Ja, in een gemeenschappelijke muntunie brengt ...

Lees verder »

Het belang van assurance

In aanloop naar het congres Meer Assurance met Minder Inzet hebben wij onze sprekers een aantal vragen voorgelegd om u een beeld te geven van de thematieken die behandeld gaan worden. Wat is de visie van onze sprekers hierop? In onderstaand interview met Momet Abas gaan wij in op het ...

Lees verder »

Huurverhoging woonruimte

Door: Mr. Anky Kloosterman De huurder van woonruimte geniet een hoge mate van bescherming op het gebied van huurprijzen. De huurprijsbepalingen zijn van dwingend recht. Deze regels zijn dus altijd van toepassing, ook al hebben partijen in de huurovereenkomst andere afspraken gemaakt. De regelgeving ziet o.a. op de hoogte van ...

Lees verder »

Publiek vastgoed wacht miljardenverliezen

Dr. J.E. Janssen, Fontys Hogeschool Management Economie en Recht De voorraad publiek- en maatschappelijk vastgoed in ons land, in totaal 85,5 miljoen vierkante meter, kampt met overaanbod, leegstand en aan kwali­teitsgebrek. Miljardenafschrijvingen lijken onver­mijdelijk. Dat blijkt uit het februarinummer van Vastgoedmarkt. Waar de pijn in de commerciële vastgoedmarkt voor ...

Lees verder »