Energie

We kunnen in Nederland niet zonder een warmte infrastructuur

Een schonere toekomst, wie wil dat nu niet? Steeds meer individuen, organisaties, brancheverenigingen en andere belanghebbenden proberen de handen ineen te slaan om warmte en koude opslag te verbeteren. Warmte heeft een belangrijke rol in het energieakkoord en de energietransitie naar een duurzame maatschappij. Maar hoe gaan we de doelstelling ...

Lees verder »

De warmtesector vergeet nog vaak de klant centraal te stellen

De klant betrekken bij de warmtesector, dat is belangrijk wordt vaak geroepen, maar gebeurt het ook echt? Bij veel initiatieven wordt de klant nog te vaak vergeten, of te laat betrokken. "We vergeten nog te vaak de klant centraal te stellen", is de stelling die we diverse warmte-experts hebben voorgelegd. ...

Lees verder »

Pablo van der Laan (Ymere): “Bij het thema ‘Warmte’ gaat het zelden of nooit om de klant”

Voor steeds meer woningcorporaties in Nederland staat het thema 'Warmte' hoger op de prioriteitenlijst. Warmtenetten, warmte-koude opslag, duurzame collectieve en individuele technieken om warmte op te wekken zijn ontwikkelingen die woningcorporaties nauwgezet volgen of al in toenemende mate inzetten.Voorgaand aan het Nationaal Warmte Congres legden we Pablo van der ...

Lees verder »

Hoe ziet de energie infrastructuur van de toekomst eruit?

Warmte heeft een belangrijke rol in het energieakkoord en de energietransitie naar een duurzame maatschappij. Maar hoe gaan we de doelstelling (meer warmte en koudenetten) realiseren, en hoe zien we de toekomst van de warmtesector? "Hoe ziet de energie infrastructuur van de toekomst er volgens u uit?", dat is de ...

Lees verder »

Astrid Madsen (Gemeente Rotterdam): “Het hebben van een warmte infrastructuur kan bedrijven helpen te komen tot een betere concurrentiepositie”

In de gemeente Rotterdam ontstond al in de Tweede Wereldoorlog een plan voor stadsverwarming. Nog altijd bouwt Rotterdam deels voort op dit netwerk, maar het ontplooit ook diverse nieuwe initiatieven op warmtegebied, waaronder de Nieuwe Warmteweg.Omdat we benieuwd zijn naar de ontwikkelingen in Rotterdam, interviewden we Astrid Madsen, adviseur ...

Lees verder »

De offshore windsector is jong, maar groeit

Onze sector is vrij jong, maar het groeit - en niet alleen in termen van foundation eisen en ontwerpen. De aard van ons bedrijf is veranderd met een toegenomen vraag naar steeds grotere substructuren in steeds grotere aantallen. Wat we ook zien in de huidige markt is een verandering van ...

Lees verder »

Interview Ernst van Zuijlen – Directeur TKI Wind op Zee

Op 16 mei 2014 spreekt Ernst van Zuijlen, Directeur TKI Wind op Zee op het Nationaal Windenergie Congresover kostprijsreductie: hoe gaan we de kostprijs voor offshore wind laten dalen?Lagere kosten voor offshore wind zijn een noodzakelijke voorwaarde voor grootschalige roll-out. Hoe komen die kostenbesparingen tot stand kunnen en wat is ...

Lees verder »