Home » Energie (Pagina 22)

Energie

Bijna 1000 grootschalige duurzame-energieprojecten in planning of aanbouw

Nieuwbouwprojecten wind-op-land en vergisting mislukken het vaakst AMSTERDAM – In Nederland zijn bijna 1000 grootschalige duurzame-energieprojecten in planning of aanbouw. Dat blijkt uit een tweejarige studie van Energeia, informatiedienst voor de energiemarkt. Energeia spoorde sinds april 2012 in totaal 2030 niet-residentiële nieuwbouwplannen in de energiemarkt op; van haalbaarheidsstudie tot aan ...

Lees verder »

Interview Guido Custers

Op het nationaal windenergie congresspreekt Guido Custers, Directeur DELTA Energy over o.a. Samenwerking tussen rijk, provincies, gemeenten en de markt. Wij interviewde Guido en vroegen hem zijn mening te geven over de haalbaarheid van 6000 Megawatt op land. Lees het interview 6000 Megawatt op wind op land is haalbaar, ...

Lees verder »

Lokaal (politiek) draagvlak creëren bij windenergie

"Windinitiatieven dienen bij voorkeur van onderop te komen, waarbij de belangen van de omwonenden vanaf het begin serieus worden genomen." Als we op dit moment een "scan" maken van de windenergieprojecten in Nederland, dan geeft dat een verontrustend beeld. De gemiddelde termijn voor procedures en vergunningverlening zit op ongeveer zeven ...

Lees verder »

Interview met Frans Tollenaar Wethouder Gemeente Goerree Overflakkee

Windenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk en is één van de belangrijke pijlers in het realiseren van de duurzaamheiddoelstelling van 14% in 2020. De doelstellingen voor zowel wind op land als wind op zee liggen hoog. Tijdens het Nationaal Windenergie Congresspreekt Frans TollenaarWethouder Gemeente Goerree Overflakkeeover hoe deze ...

Lees verder »

Ed Nijpels: “Ik zie goede kansen voor windenergie in Nederland”

Ed Nijpels is voorzitter van de permanente commissie die toeziet op de uitwerking van het SER-energieakkoord. In de aanloop naar het Nationaal Windenergie Congres vroegen we Ed Nijpels naar de rol en toekomst van windenergie. "Werken aan draagvlak en innoveren zijn de belangrijkste opgaven voor de windenergiesector. Voor de opschaling ...

Lees verder »

The future of energy volgens John Di Stasio

We are in the midst of a transition fueled by environmental policy, technology and consumer expectation. We are moving from heavy reliance on fossil fuels to lower carbon alternatives. We are moving from a central station one-way system to a distributed two way system. And we are moving from a ...

Lees verder »

Zijn er meer regels nodig in de energiesector?

De energiesector is een wereld van regels, heel veel regels. Het karakter van de diensten en producten in deze sector maakt dat deze regels ook echt nodig zijn. Het uitblijven van adequate regelgeving kan zelfs partijen afschrikken om te investeren in het energiesysteem van de toekomst. Op dit moment vindt ...

Lees verder »

Interview Jaap Warners, voorzitter NWEA

Op 15 en 16 mei 2014 vind het Nationaal Windenergie Congres plaats. Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windenergie sector. Wij interviewde in aanloop naar het congres Jaap Warners voorzitter van de NWEA. Lees het hinterview met Jaap Warners 6000 megawatt is zeker haalbaar voor Nederland, maar tegelijkertijd ...

Lees verder »

Kansen voor Nederlandse Clean Energy bedrijven in China

China is now the largest and one of the most dynamic markets for cleantech in the world and offers significant opportunities for Dutch clean energy entrepreneurs. Nevertheless, many clean energy technology companies are insufficiently aware of the opportunities that China provides. Such opportunities could consist of market potential of the ...

Lees verder »

Warmtewet met aanpassingen

Op 1 januari 2014 gaat de Warmtewet. De wet gaat o.a. over stadsverwarming, blokverwarming en warmte-koude-opslag.De Warmtewet geldt niet alleen voor grote stadsverwarmingsnetten maar is ook van toepassing op collectieve installaties in een woongebouw. Daarmee heeft de Warmtewet ook consequenties voor veel woningcorporaties en andere woningbeheerders. Marinka Israëls, advocaat en ...

Lees verder »