Energie

Harrij Schmeitz: ‘de ontwikkeling in Agro&Food is in een enorme versnelling geraakt als het om toepassen van technology gaat’.

De Nederlandse Agro & Food sector staat internationaal in hoog aanzien. Er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden en vooral, welke oplossingen Nederland te bieden heeft. Om deze vooraanstaande positie in de wereld te behouden en te versterken, is samenwerking in de keten cruciaal. Reden om, voorafgaand ...

Lees verder »

Hoe maken we warmte aantrekkelijker voor de eindafnemers?

Energiebedrijven, woningcorporaties, gemeente en provincies werken steeds meer samen om de ontwikkelingen in de warmtesector om te zetten in kansen, zowel in nieuwbouw als de bestaande bouw. Een belangrijke factor is echter ook de klant. De klant betrekken bij de warmtesector, dat is belangrijk wordt vaak geroepen, maar gebeurt ...

Lees verder »